PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân
Chiều 30/3, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao Kỷ niệm chương hoạt động Quốc hội cho
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Kết quả, có 429/449 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành với Nghị quyết.

Sau khi biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và tiến hành thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Theo Hải Liên/baochinhphu.vn