PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Năm 2021, Bắc Kạn đã trồng được trên 5.000 ha rừng
Nhờ triển khai sớm kế hoạch trồng rừng năm 2021, đến nay, Bắc Kạn đã trồng được 5.037,19 ha, đạt 141% kế hoạch. Bắc Kạn tiếp tục thực hiện một năm vượt chỉ tiêu đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Huyện Chợ Đồn trồng rừng năm 2021 đạt 140% kế hoạch

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2021 đảm bảo kịp thời.

Khởi đầu công tác trồng rừng năm 2021, Bắc Kạn đã triển khai thực hiện tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Cùng với đó, Bắc Kạn cũng là địa phương triển khai thực hiện tốt Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các địa phương, đơn vị đều xây dựng kế hoạch triển khai công tác trồng rừng, trồng cây phân tán và hưởng ứng Đề án trồng một tỷ cây xanh gắn với việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Tập trung triển khai nhiệm vụ trồng rừng, tính đến ngày 23/9/2021, tổng diện tích người dân đăng ký trồng rừng là trên 5.000 ha. Kết quả trồng rừng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện được 5.037,19 ha, đạt 141% kế hoạch. Trong đó, diện tích trồng lại sau khai thác, người dân tự trồng mới rừng, các Chương trình dự án khác là trên 3.300 ha, đạt 105% kế hoạch; diện tích trồng cây phân tán là trên 1.700 ha, đạt 428% kế hoạch. Chăm sóc rừng trồng các năm 2018 - 2020 với diện tích gần 2.300 ha. Hiện nay, các ban quản lý Chương trình mục tiêu phát triển nông lâm nghiệp bền vững cơ sở đang chuẩn bị các bước nghiệm thu rừng trồng theo quy định.

Đối với việc thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh, Bắc Kạn có kế hoạch thực hiện trồng năm 2021 là 1.634.000 cây, tương đương 1.301 ha. Kết quả tính đến ngày 23/9/2021, tổng số cây xanh thực hiện trồng trên địa bàn tỉnh là trên 2.647.400 cây, quy đổi tương đương hơn 2.122 ha, đạt 160 % kế hoạch.

Đi đầu trong công tác trồng rừng của tỉnh là huyện Chợ Mới. Năm 2021, huyện được giao thực hiện nhiều diện tích nhất với 950 ha. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền vận động trong Nhân dân, cộng với lợi thế về đất đai, địa hình, người dân đã đăng ký thực hiện trên 1.000 ha. Tính đến nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện được trên 1.138 ha, đạt 120% kế hoạch.

Chợ Đồn là địa phương đừng thứ hai sau huyện Chợ Mới về diện tích. Năm 2021, huyện được giao thực hiện 550 ha. Kết thúc vụ trồng rừng, người dân trên địa bàn đã trồng được trên 771 ha, đạt 140% kế hoạch.

Còn tại huyện Pác Nặm được giao chỉ tiêu 150 ha, bằng nỗ lực cố gắng, huyện đã vận động Nhân dân trồng được hơn 400 ha, đạt 308% kế hoạch. Còn các địa phương khác cũng đều thực hiện đạt trên 100% kế hoạch.

Có được kết quả trên là nhờ công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương từ tỉnh đến huyện, xã và người dân ngày càng chú trọng, đẩy mạnh phát triển rừng. Cùng với đó, cơ quan chuyên môn đã chủ động tham mưu và chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu loài cây trồng và lựa chọn trồng các loài cây phù hợp với điều kiện địa phương để tăng năng suất, chất lượng rừng trồng. Ngoài ra, qua các chính sách hỗ trợ và các quy định của Luật Lâm nghiệp về khai thác, vận chuyển, chế biến gỗ rừng trồng đã tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích người dân tích cực tham gia công tác trồng rừng. Vì vậy, kết quả trồng rừng năm 2021 vượt chỉ tiêu giao kế hoạch giao.

Tuy nhiên, công tác trồng rừng năm 2021 vẫn còn một số tồn tại. Mặc dù diện tích rừng trồng đạt và vượt chỉ tiêu được giao nhưng vẫn chưa tạo thành vùng nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến gỗ do việc đầu tư còn manh mún, nhỏ lẻ. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lâm nghiệp còn hạn chế. Hệ thống vườn ươm tuy nhiều nhưng chủ yếu nhỏ, lẻ và mang tính tự phát. Công tác sản xuất giống còn bị động, phụ thuộc vào thị trường, khả năng dự tính, dự báo còn hạn chế; tình trạng sản xuất và sử dụng cây giống từ nguồn vật liệu không đảm bảo chất lượng còn xảy ra, kỹ thuật sản xuất cây giống còn đơn giản, chưa ứng dụng công nghệ cao để tăng hiệu quả sản xuất và chất lượng cây giống nên chất lượng rừng trồng chưa cao.

Từng bước khắc phục những hạn chế còn tồn tại, trong thời gian tới, Bắc Kạn tiếp tục tập trung chăm sóc tốt diện tích rừng trồng, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, đồng thời chuẩn bị triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển rừng năm 2022./.

Hương Lan