PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Năm 2021, giải quyết việc làm cho 6.000 lao động
UBND tỉnh vừa có Quyết định phân bổ chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2021 cho các huyện, thành phố.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định phân bổ, năm 2021, giải quyết việc làm cho 6.000 lao động. Trong đó, thành phố Bắc Kạn 600 lao động; huyện Bạch Thông 500 lao động; huyện Chợ Đồn 1.000 lao động; huyện Ba Bể 1.000 lao động; huyện Pác Nặm 850 lao động; huyện Na Rì 750 lao động; huyện Chợ Mới 650 lao động. Chỉ tiêu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 600 lao động.

Trong năm 2020, ngành chức năng và các địa phương đã thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho 9.057 người, trong đó có 1.025 người tìm được việc làm; giải quyết việc làm cho 5.500 lao động; đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được 510 người; đào tạo nghề cho 6.134 người./.

Bích Huệ