PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Năm 2022: Huyện Pác Nặm vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch
Năm 2022, kinh tế - xã hội của huyện Pác Nặm được duy trì ổn định, một số chỉ tiêu đạt được cao hơn năm 2021; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, công tác chăm sóc sức khỏe, lao động, việc làm, giảm nghèo được quan tâm, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cuộc họp giao ban UBND huyện quý I/2022

Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm Ma Văn Tuấn cho biết, với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, ngay từ những tháng đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, UBND các xã triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 đi đôi với thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội; nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên; tập trung chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn đọng, giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh; thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; củng cố quốc phòng, an ninh, chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

UBND huyện xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ rõ ràng, điều chỉnh chi tiết đối với những vấn đề trọng tâm, phân công phụ trách cụ thể, sâu sát thực tiễn, bàn bạc thống nhất, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm, tổng giá trị sản xuất năm 2022 của huyện ước đạt 666,35 tỷ đồng, bằng 101,89% so với kế hoạch năm, tăng 6,07% so với cùng kỳ. Nhìn chung, tổng giá trị sản xuất và giá trị sản xuất từng ngành đều tăng so với cùng kỳ năm trước và cơ bản kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đang dần phục hồi sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trong sản xuất nông nghiệp, tổng diện diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt toàn huyện ước đạt 4.526,63 ha, đạt 102%KH, bằng 102%KH, sản lượng thu hoạch ước đạt 19.748,9 tấn, bằng 100,05% KH; sản lượng lương thực bình quân đầu người ước đạt 540kg/người/năm. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng đàn vật nuôi của huyện vẫn được duy trì ổn định, trong đó có 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch là đàn dê có 3.498 con, đạt 111,05% KH và đàn gia cầm có 299.413 con, đạt 107,28%KH.

Người dân xã Bộc Bố chăm sóc đàn dê

Toàn huyện trồng mới được 405,35 ha rừng, đạt 119,22% KH. Công tác quản lý bảo vệ rừng được tăng cường, trong năm, cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý 25 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, giảm 11 vụ so với cùng kỳ năm 2021.

Sau những tháng đầu năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đã từng bước phục hồi, hoạt động có hiệu quả. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022 của huyện ước đạt 17,5 tỷ đồng, bằng 145% KH, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 180 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch năm 2022, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đến ngày 31/12/2022 ước đạt trên 11 tỷ đồng, bằng 106%KH năm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đáng chú ý là từ đầu năm đến nay, huyện đã giải quyết việc làm cho 1.936/1.000 lao động, đạt 193,6% kế hoạch giao, tăng 43,83% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2022 - 2025 đã giảm được 3,18% so với năm 2021.

Đánh giá về kết quả công tác năm 2022, Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm Nguyễn Văn Tuấn khẳng định, trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid-19 những tháng đầu năm, giá cả, nguyên liệu đầu vào sản xuất tăng cao… nhưng với sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận ủng hộ của Nhân dân, kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện nhìn chung được duy trì phát triển ổn định, đạt được nhiều kết quả quan trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo./.

Hương Dịu