PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Năm 2023: Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hằng tháng
UBND tỉnh vừa ban hành thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo nội dung Thông báo, Chủ tịch UBND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hằng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ lễ, tết hoặc ngày nghỉ hằng tuần thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh có việc đột xuất không tiếp được thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thay.

Địa điểm tiếp tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Bắc Kạn, số 152, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Công dân đến đăng ký yêu cầu trước ngày 20 hằng tháng, trong trường hợp công dân đăng ký sau ngày 20 thì chuyển sang tháng kế tiếp./.

Bích Huệ