PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Năm 2023, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 88,46%
Năm 2023, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực. Các ngành và lực lượng chức năng đã chủ động phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, phức tạp, không để tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, các huyện, thành phố thường xuyên quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tôi phạm gắn với việc thực hiện các nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành, chương trình phối hợp, công tác thanh tra, kiểm tra giữa các lực lượng liên quan về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Theo đó, ngành chức năng và các địa phương đã tổ chức 2.698 cuộc tuyên truyền cho hơn 100 nghìn lượt người nghe; đăng tải 1.387 chuyên mục, phóng sự, tin, bài pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang web chuyên ngành, trang mạng xã hội; cấp phát hơn 110 nghìn tài liệu tuyên truyền...


Ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023

Lực lượng Công an các cấp đẩy mạnh công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng cháy, chữa cháy; tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, theo đó tai nạn giao thông giảm 10 vụ, 24 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022.

Lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá nhiều vụ tội phạm về trật tự xã hội; tính từ ngày 15/10/2022 - 14/10/2023, đã điều tra khám phá 161/182 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 88,46%); tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 93,37%. Công tác điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Đáng chú ý, tội phạm về trật tự xã hội năm 2023 giảm 25 vụ (giảm 12,69%) so với năm 2022.

Cùng với đó, toàn ngành Thanh tra của tỉnh tiến hành 319 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi gần 1,4 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 302 trường hợp với số tiền gần 2,8 tỷ đồng. Lực lượng Kiểm lâm tuần tra, phát hiện, xử lý 585 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4,2 tỷ triệu đồng. Lực lượng quản lý thị trường tổ chức kiểm tra 448 lượt; phát hiện và xử lý 191 vụ, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,1 tỷ đồng…/.

BH