PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ngành Giáo dục và Đào tạo nỗ lực triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6
Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đối với học sinh lớp 6 (Chương trình) được triển khai trên cả nước bắt đầu từ năm học 2021 - 2022. Để triển khai Chương trình đạt được kết quả tốt, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bắc Kạn đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn. Nhờ đó, nề nếp dạy học đến nay đã ổn định, tạo được sự chủ động, tự tin trong học sinh; giáo viên cơ bản bắt nhịp được với sự đổi mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Để triển khai hiệu quả Chương trình, ngành GD&ĐT đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của tỉnh; chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo nhằm đảm bảo sự thống nhất, toàn diện trong triển khai thực hiện.

Ngành GD&ĐT phối hợp với các cơ quan truyền thông ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Chương trình; kịp thời, chủ động cung cấp thông tin tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện. Tích cực, chủ động tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, chương trình hành động của Ngành về thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới đến toàn thể cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh. Nhờ đó, việc triển khai thực hiện Chương trình đã nhận được sự đồng thuận của các cấp, ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và Nhân dân, góp phần quan trọng trong triển khai thực hiện chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, ngành GD&ĐT đã phối hợp thực hiện rà soát nhu cầu tuyển dụng giáo viên từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2024 - 2025 đối với các cấp học; xây dựng phương án bố trí, sắp xếp, sử dụng đối với giáo viên đến hết năm 2030. Quan tâm bố trí, bổ sung biên chế, chỉ tiêu tuyển dụng cho những trường còn thiếu, ưu tiên tuyển dụng giáo viên cho những môn học mới ở các cấp học nhằm đảm bảo đủ giáo viên giảng dạy, không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên khi thực hiện Chương trình.

Ngành GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị thực hiện linh hoạt việc bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên hiện có, với những khối lớp triển khai thực hiện trước thì ưu tiên đảm bảo đủ số lượng giáo viên theo quy định; thực hiện bố trí giáo viên dạy liên trường, liên cấp; điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu.

Đối với các môn học mới, Ngành tiến hành rà soát, xác định giáo viên giảng dạy; rà soát, đăng ký nhu cầu đào tạo liên thông trình độ đại học chuyên ngành Tiếng Anh, Tin học, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật; phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên rà soát, thống kê sinh viên của tỉnh đang theo học sư phạm các chuyên ngành Tin học, Tiếng Anh, Nghệ thuật. Đồng thời khảo sát nhu cầu sinh viên tỉnh Bắc Kạn có nguyện vọng trở về công tác tại địa phương và những sinh viên tỉnh khác có nhu cầu đến công tác tại tỉnh.

Để đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên theo quy định, Sở GD&ĐT đang xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 2021 - 2030; lồng ghép nội dung này tại Đề án Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Sở GD&ĐT đã hoàn thành việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đại trà 5 mô đun cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trong toàn tỉnh. Thành lập khối chuyên môn, Tổ tư vấn, hỗ trợ thực hiện Chương trình nhằm kịp thời hỗ trợ các đơn vị trong triển khai thực hiện. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn thúc đẩy chuyên môn, nhất là đối với các khối lớp thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

Cùng với sự chuẩn bị về đội ngũ giáo viên, các địa phương, đơn vị đã chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí để sửa chữa, nâng cấp các phòng học, khối phòng hành chính quản trị và các hạng mục công trình phụ trợ khác; mua sắm bàn ghế học sinh, trang thiết bị dạy học, đảm bảo điều kiện để triển khai Chương trình. Nhìn chung, việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trường, lớp học đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao trong xã hội, sự hưởng ứng của người dân. Cơ sở vật chất trường, lớp học cơ bản đáp ứng yêu cầu cho việc triển khai Chương trình. 

Để chuẩn bị sách giáo khoa lớp 6, Sở GD&ĐT đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021 - 2022. Hiện nay, Sở đã gửi nhu cầu cho các Nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn để phối hợp cung ứng. Ngoài ra, Sở GD&ĐT đã ban hành văn bản gửi các Nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn để thực hiện tập huấn bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa.

Giờ học của học sinh khối lớp 6 Trường THCS Hoàng Văn Thụ, huyện Chợ Đồn 

Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, các giáo viên giảng dạy lớp 6 đã chủ động xây dựng kế hoạch bài dạy bảo đảm các yêu cầu về phương pháp, kĩ thuật dạy học, kiểm tra, đánh giá, thiết bị dạy học và học liệu nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Việc tổ chức dạy và học trong các nhà trường đáp ứng yêu cầu. Các giáo viên dạy lớp 6 đã bước đầu áp dụng được các phương pháp, kỹ thuật dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Nề nếp dạy học theo chương trình mới đã ổn định, tạo được sự chủ động, tự tin trong học tập cho học sinh lớp 6, không chỉ ở vùng thuận lợi mà còn thấy rõ sự tiến bộ của học sinh ở vùng còn khó khăn. Nhiều em đã tích cực, chủ động tham gia các giờ học, các hoạt động giáo dục đạt kết quả tốt, chất lượng giáo dục đảm bảo mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, việc triển khai Chương trình cũng gặp một số khó khăn. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học vẫn còn chậm so với yêu cầu, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục. Một số giáo viên còn lúng túng trong việc thực hiện Chương trình, chưa mạnh dạn tự chủ trong dạy học; việc vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học chưa thực sự thuần thục nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả Chương trình.

Để khắc phục những khó khăn nêu trên, ngành GD&ĐT đang tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về giáo dục, đặc biệt là lộ trình thực hiện Chương trình, sách giáo khoa lớp 6, lớp 7 năm học 2022 - 2023. Tích cực, chủ động tham mưu cho cấp có thẩm quyền đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để thực hiện Chương trình. Tăng cường công tác quản lý giáo dục, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, trao quyền chủ động cho các nhà trường, cho giáo viên trong quá trình thực hiện Chương trình./.

Ngọc Tú