PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nâng cao chất lượng phục vụ tạo sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước
Với nhiều nỗ lực, năm 2019, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Bắc Kạn tăng 10 bậc, xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Chỉ số hài lòng về giải quyết TTHC của tỉnh năm 2019 đạt 90,26%, cao nhất trong 05 chỉ số thành phần do Bộ Nội vụ
điều tra xã hội học. (Ảnh: Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công) 

Việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, lãnh đạo tỉnh đưa ra những giải pháp hợp lý nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời thông qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có giải pháp phù hợp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của mình.

Trong năm qua, tỉnh đã quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với đội ngũ cán bộ công chức, mỗi cán bộ tự giác nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân. Việc triển khai tốt hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ cấp huyện, cấp xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết thủ tục hành chính của Nhân dân ở cơ sở. Ở cấp tỉnh, từ tháng 8/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đã đi vào hoạt động. Trung tâm thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết 1.358 thủ tục hành chính của 18 cơ quan, đơn vị gồm 15 sở, ngành, 02 cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công an tỉnh) và 01 doanh nghiệp (Điện lực thành phố). Tất cả các thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm đều được thực hiện qua hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. 

Để đánh giá việc triển khai thực hiện tại tỉnh, năm 2019, cùng với các địa phương trong cả nước, Bắc Kạn tiếp tục điều tra, đánh giá chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ. Bộ tiêu chí đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức gồm 5 yếu tố cơ bản là: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; thủ tục hành chính; công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; việc tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị.

Với sự nỗ lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh năm 2019 đạt 85,16%, xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố, tăng 10 bậc so với năm 2018 và tăng 16 bậc so với năm 2017. Trong đó, tiêu chí thành phần có tỷ lệ phần trăm hài lòng cao nhất là thành phần hồ sơ yêu cầu nộp đúng quy định, đạt 91,25%; tiêu chí thành phần có tỷ lệ phần trăm hài lòng thấp nhất là cơ quan tiếp nhận, xử lý giải quyết phản ánh kiến nghị 68,18%. Các tiêu chí thành phần khác đều đạt ở mức độ khá trong bảng xếp hạng chung của cả nước. So với các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc thì Bắc Kạn nằm ở top giữa về mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính. Kết quả trên phản ánh những nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phục vụ Nhân dân của các cơ quan hành chính nhà nước. Người dân có sự tin tưởng, hài lòng đối với thái độ, chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức trong tỉnh.

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 được tổ chức mới đây, đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: Năm 2019, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn tăng 10 bậc là sự ghi nhận những nỗ lực của bộ máy hành chính các cấp trong tỉnh. Đây chính là cơ sở, động lực để bộ máy hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân, qua đó góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới./.

Hương Lan