PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nâng cao giá trị sản phẩm công nghiệp nông thôn
Nhằm tôn vinh các thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn, khuyến khích, thúc đẩy cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp tạo ra những sản phẩm mang bản sắc truyền thống, chất lượng, trong những năm qua, Bắc Kạn triển khai và duy trì việc bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Chương trình góp phần giúp cho nhiều sản phẩm xây dựng, phát triển được thương hiệu, nâng cao giá trị, đem lại niềm tự hào cho doanh nghiệp và địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội đồng tiến hành bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Vừa qua, UBND tỉnh đã quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận 20 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022. Hội đồng bình chọn cũng đã gửi bình chọn 7 sản phẩm tham gia bình chọn cấp khu vực. Tính đến nay, Bắc Kạn có hàng trăm sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực. Năm 2021, có 2 sản phẩm là miến dong Tài Hoan của Hợp tác xã (HTX) Tài Hoan, xã Côn Minh (Na Rì) và miến dong Nhất Thiện của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thiện, xã Mỹ Phương (Ba Bể) được Bộ Công Thương công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Riêng miến dong Nhất Thiện đã được Bộ Công Thương công nhận đạt 4 lần liên tiếp (2015, 2017, 2019, 2021).

Sau khi được tôn vinh là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp (cấp quốc gia, cấp khu vực, cấp tỉnh), các sở, ngành, địa phương quan tâm, hỗ trợ vốn để đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất, năng lực quản lý cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Đặc biệt, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đẩy mạnh các hoạt động khuyến công để nâng cao giá trị sản phẩm được công nhận.

Các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã được hỗ trợ kinh phí khuyến công để đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất, hỗ trợ thiết kế bao bì đóng gói sản phẩm, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa… Nhờ đó, các hộ sản xuất đã duy trì ổn định hoạt động kinh doanh, sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, kinh phí khuyến công và xúc tiến thương mại còn hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm thông qua việc hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm, tổ chức hội nghị kết nối cung cầu... Năm 2021, Sở Công Thương đã thực hiện 8 đề án, nhiệm vụ khuyến công địa phương với tổng kinh phí thực hiện là trên 391 triệu đồng. Năm 2022 sẽ triển khai 10 đề án, nhiệm vụ khuyến công (trong đó 8 đề án, nhiệm vụ khuyến công địa phương với kinh phí 496 triệu đồng và 2 đề án khuyến công quốc gia với kinh phí 700 triệu đồng).

Nhìn chung, việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm nông thôn đang dần chứng minh vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy sự phát triển hoạt động sản xuất, thương mại và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông lâm sản đặc sản của tỉnh.

Trong công tác tuyên truyền, Bắc Kạn cũng đẩy mạnh dưới nhiều hình thức nhằm giới thiệu rộng rãi sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh tới người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Việc hỗ trợ các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã mang lại nhiều hiệu quả cho các đối tượng thụ hưởng, song hiện nay, các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh quy mô còn nhỏ lẻ, do vậy sức cạnh tranh cũng như giá trị gia tăng của sản phẩm chưa cao.

Với mục tiêu huy động các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong đó có đầu tư phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Sở Công Thương khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm. Lấy các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã được công nhận làm trung tâm hỗ trợ xây dựng các chương trình, đề án khuyến công theo hướng có trọng điểm, có sự bứt phá và có bước chuyển rõ rệt nhằm tạo điển hình tăng khả năng lan tỏa.

Bắc Kạn xác định tiếp tục chủ động nắm bắt, phân tích tình hình và bám sát các mục tiêu, quy định của Nghị định của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm tập trung các hoạt động hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Cùng với đó là xây dựng đề án nhóm, đề án hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh Bắc Kạn. Xây dựng đề án hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiểu biểu đã được bình chọn, công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp đảm bảo có sự liên kết, tạo sức lan tỏa; các đề án hỗ trợ cơ sở sản xuất các sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động, các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có tiềm năng xuất khẩu.

Đồng thời, thực hiện lồng ghép có hiệu quả hoạt động khuyến công với các chương trình mục tiêu gắn với các chuỗi giá trị sản xuất bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trong đó ưu tiên các hoạt động xúc tiến thương mại trên nền tảng số bên cạnh các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống.

Hiệu ứng từ việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là đã kích cầu, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã… tận dụng tối đa thế mạnh nghề truyền thống, nguồn lao động kết hợp với công nghệ sản xuất tiên tiến để đầu tư sản xuất các sản phẩm có sức cạnh tranh cao, tiêu thụ tốt. Các cơ sở sản xuất quan tâm đầu tư đổi mới, cải tiến công nghệ, thiết bị sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm; chú trọng đồng bộ các khâu sản xuất, cải tiến mẫu mã, bao bì đóng gói và đăng ký sở hữu trí tuệ sản phẩm. Đưa các sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh vươn xa tới thị trường trong nước và quốc tế./.

Hương Lan