PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nâng cao hiệu quả công tác điều trị cai nghiện ma túy
Thời gian qua, Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý học viên; chú trọng công tác tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho học viên, giúp đỡ họ có cơ hội tìm việc làm hoặc tạo việc làm khi trở về cộng đồng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tính đến ngày 15/10/2021, Cơ sở Cai nghiện ma túy đang quản lý 140 học viên, trong đó 134 học viên cai nghiện bắt buộc và 6 học viên cai nghiện tự nguyện. Trong số học viên cai nghiện bắt buộc mà cơ sở tiếp nhận từ đầu năm đến nay, huyện Chợ Đồn nhiều nhất với 23 trường hợp, tiếp đến là Bạch Thông, Ngân Sơn, Chợ Mới, các huyện còn lại từ 10 trường hợp trở xuống. Tổ chức bàn giao 47 học viên cai nghiện bắt buộc và 22 học viên tự nguyện về quản lý sau cai tại địa phương, từ tháng 8/2021, cơ sở tạm dừng tiếp nhận học viên theo chỉ đạo của tỉnh để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Xây dựng môi trường cai nghiện ma túy “gần gũi, thân thiện” thông qua việc tổ chức các hoạt
động thể thao, rèn luyện sức khỏe cho học viên

Theo Phó Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn Ma Đức Thủy, thực hiện chỉ đạo chung của cấp trên, hoạt động điều trị nói chung và công tác quản lý học viên tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn đã được tăng cường về mọi mặt. Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất để tiếp nhận và quản lý học viên theo chỉ tiêu được giao, đảm bảo an ninh trật tự. Cùng với đó, nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi tại cơ sở, xây dựng môi trường cai nghiện ma túy “gần gũi, thân thiện”, từng bước đáp ứng được yêu cầu đổi mới về công tác cai nghiện trong tình hình mới.

Từ đầu năm đến nay, Cơ sở Cai nghiện ma túy đã lập hồ sơ bệnh án, cắt cơn đảm bảo an toàn cho 100% số học viên; tổ chức tuyên truyền, tư vấn, giáo dục theo chuyên đề cho học viên được 164 buổi và 28 cuộc bình xét thi đua học viên. Tư vấn học viên theo các giai đoạn cai nghiện với 162 lượt, tư vấn nhóm với 13 nhóm học viên. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Tháng hành động phòng chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng chống ma túy 26/6, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 từ ngày 10/11 - 10/12/2021 với chủ đề “Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch Covid-19”.

Thư viện phục vụ các học viên tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh

Tháng 9/2021, Cơ sở Cai nghiện ma túy phối hợp với Thư viện tỉnh thành lập thư viện phục vụ học viên đang điều trị. Thư viện sách khá đa dạng về các lĩnh vực: Pháp luật, lịch sử, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tâm lý, các loại sách về giá trị sống và các loại sách báo mang tính giải trí khác… Việc thành lập, duy trì hoạt động của thư viện phục vụ sách, báo cho học viên cai nghiện ma túy là một trong những hoạt động thiết thực nhằm cải thiện đời sống tinh thần, tạo điều kiện cho học viên có điều kiện cập nhật kiến thức; góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và duy trì, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng. Đồng thời định hướng tư tưởng, tình cảm, giáo dục ý thức pháp luật cho học viên trở thành người có ích khi kết thúc thời gian điều trị.

Song song với công tác điều trị, quản lý học viên, công tác dạy nghề, lao động trị liệu cũng được duy trì với các công việc như cho học viên tham gia lao động trị liệu: Trồng rau, chăn nuôi, đan khay song mây, gấp túi, làm dây túi xách siêu thị, phơi gỗ bóc, trồng nấm sò trên rơm, quét dọn vệ sinh môi trường... Tuyên truyền vệ sinh an toàn lao động cho 100% học viên tại cơ sở. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Quản lý sử dụng tốt thuốc chữa bệnh, đảm bảo chế độ ăn ở sinh hoạt, chế độ thăm gặp của học viên. Tiếp sóng các chương trình thời sự trên hệ thống truyền thanh, truyền hình để học viên được tiếp cận các thông tin cần thiết hằng ngày. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao ngoài giờ học tập và lao động. Bố trí thời gian lao động phù hợp với sức khỏe của học viên…

Từ nay đến cuối năm, Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tư vấn, quản lý tốt học viên; thăm khám, chăm sóc sức khỏe, điều trị cắt cơn an toàn, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi, xét nghiệm ma túy đột xuất, định kỳ; phối hợp xét nghiệm HIV cho học viên; đồng thời tìm tạo việc làm, duy trì tổ chức lao động trị liệu cho học viên đảm bảo an toàn.

Từ thực tế điều trị cho những người nghiện ma túy, Phó Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Ma Đức Thủy cho biết thêm, để nâng cao chất lượng điều trị, giúp người nghiện từ bỏ được ma túy thì ngoài việc tuân thủ phác đồ điều trị kết quả cuối cùng lại phụ thuộc rất lớn vào nỗ lực, quyết tâm của các học viên. Sau quá trình được điều trị tập trung thì rất cần sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trong việc quản lý đối tượng sau cai; phối hợp, tạo điều kiện về việc làm, thu nhập để ổn định cuộc sống của họ, giúp họ có thể từ bỏ hoàn toàn với ma túy, trở thành người có ích cho cộng đồng./.

Thu Trang