PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xăng dầu trên địa bàn tỉnh
Để đảm bảo hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định pháp luật, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, khan hiếm xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất vừa ký ban hành Công văn số /UBND-GTCNXD giao các sở, ngành chức năng, các địa phương tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Kịp thời điều phối, tránh tình trạng gián đoạn nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân
(Ảnh: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn)

Trong đó giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tạo thuận lợi cho các thương nhân thực hiện hoạt động kinh doanh, cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu tại trên địa bàn tỉnh; đảm bảo thương nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu tuân thủ đúng quy định của pháp luật; giám sát thời gian bán hàng, giá bán lẻ xăng dầu của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh; không để xảy ra tình trạng cửa hàng xăng dầu dừng bán hàng không có lý do, không gây thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo, điều phối, tránh tình trạng gián đoạn nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân. Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi đầu cơ, găm hàng, giảm thời gian bán hàng, tạo khan hiếm xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng, không chấp hành đúng quy định của pháp luật về kiểm định, đo lường chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường.

Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra, giám sát đối với hoạt động cung cấp xăng dầu của các thương nhân cung cấp xăng dầu trên địa bàn tỉnh để kịp thời báo cáo, tránh tình trạng gián đoạn nguồn cung, găm hàng tạo hiện tượng khan hiếm hàng trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, đặc biệt các hành vi găm hàng chờ tăng giá, trục lợi trong hoạt động kinh doanh xăng dầu hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh làm rõ các hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu; đồng thời phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xử lý những vụ việc vi phạm.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn; phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu để xử lý nghiêm theo quy định.

Các thương nhân cung cấp xăng dầu trên địa bàn tỉnh đảm bảo cung cấp xăng, dầu đầy đủ, kịp thời cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc, cửa hàng bán lẻ xăng dầu của các thương nhân là đại lý bán lẻ, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống để việc bán hàng không bị gián đoạn.

Thực hiện nghiêm và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc, đại lý bán lẻ, thương nhân nhận quyền thuộc hệ thống phân phối tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành./.

BH