PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy
Sáng 6/5, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc đánh giá tình hình hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ trong 4 tháng đầu năm 2022 và bàn nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2022, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhiều chủ trương lớn về công tác chuyên môn do các đơn vị trình đã được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời, cho ý kiến đối với những vấn đề phát sinh và cho chủ trương, biện pháp giải quyết những nội dung mà các đơn vị xin ý kiến. Qua đó, các đơn vị đã tổ chức triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đơn vị cũng còn một số hạn chế, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ như: Văn phòng Tỉnh ủy trong thực hiện tham mưu, đề xuất cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có lúc chưa kịp thời; Ban Tổ chức Tỉnh ủy chưa đảm bảo tiến độ một số đề án, nhiệm vụ được giao; một số tổ chức cơ sở đảng chưa quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; số lượng kết nạp đảng viên tại một số đơn vị còn thấp; Ban Dân vận do kinh phí thường xuyên hạn hẹp nên khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thiếu lái xe dẫn đến khó khăn trong việc bố trí, sử dụng xe phục vụ công tác…

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá, thời gian qua, các đơn vị đã nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo kế hoạch; công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ triển khai các văn bản của Trung ương, các nhiệm vụ chung của toàn tỉnh theo lĩnh vực cơ bản đảm bảo đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Các đơn vị đã chủ động hơn trong thực hiện việc khảo sát, thăm nắm cơ sở để triển khai nhiệm vụ, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ đồng bộ hơn, chặt chẽ hơn… 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của các đơn vị, qua đó đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy; chủ động triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, khắc phục các hạn chế còn tồn tại; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.../.

Hương Dịu