PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/09/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quảng cáo
Triển khai thi hành Luật Quảng cáo năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã tăng cường các hoạt động quản lý nhà nước về quảng cáo, góp phần thúc đẩy hoạt động quảng cáo phát triển, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Biển hiệu quảng cáo của một cơ sở khám chữa bệnh tại địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nhằm tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo đảm bảo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến hoạt động quảng cáo, trong đó, đáng chú ý là Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 11/9/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Quy hoạch này sau đó đã được điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 để đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Việc ban hành Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời đã góp phần lập lại trật tự, xây dựng cảnh quan, văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh. Các bảng quảng cáo, biển hiệu quảng cáo, băng rôn quảng cáo ... được thiết kế, đầu tư xây dựng và lắp đặt phù hợp với kiến trúc hạ tầng và quy hoạch phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo trong cải cách thủ tục hành chính; chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

 Từ năm 2013 đến nay, ngành chức năng của tỉnh đã tiếp nhận 836 hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn, trong đó thẩm định và chấp thuận cho 449 tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo; 387 tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên băng rôn. Trung bình mỗi năm, thực hiện căng treo hơn 1.000 băng rôn quảng cáo, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và hơn 40 lượt bảng quảng cáo tấm nhỏ phục vụ hoạt động kinh doanh. Ngành chức năng cũng đã tiếp nhận, thẩm định và ban hành văn bản chấp thuận đối với 24 hồ sơ thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo của các tổ chức, cá nhân.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh quảng cáo trên địa bàn tỉnh được tăng cường thực hiện nhằm kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm trong hoạt động quảng cáo. Từ năm 2013 đến nay, Đội Kiểm tra văn hóa, thể thao và du lịch liên ngành tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức 94 cuộc kiểm tra với 242 cơ sở được kiểm tra. Qua kiểm tra, đã lập biên bản kiểm tra hành chính nhắc nhở và yêu cầu 130 cơ sở thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh; ban hành 46 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó phạt cảnh cáo 19 cơ sở, đình chỉ hoạt động kinh doanh 7 cơ sở; phạt tiền 20 cơ sở, yêu cầu tháo dỡ 144 biển hiệu, bảng quảng cáo, băng rôn, tổng số tiền phạt đã nộp vào ngân sách nhà nước là 41,5 triệu đồng.

Công tác quản lý nhà nước về quảng cáo được quan tâm, chú trọng thực hiện đã giúp cho hoạt động quảng cáo đi vào nề nếp, giảm tình trạng dựng bảng, biển hiệu, biển quảng cáo không đúng quy định, đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông. Các hình thức quảng cáo ngày một đa dạng, phong phú, hiện đại với hình thức đẹp, sinh động, mới lạ như ảnh màu, quảng cáo bằng đèn điện tử, đèn Led, biển quảng cáo, băng rôn, panô,… đã đáp ứng được vai trò quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, góp phần làm tăng hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Hoạt động quảng cáo ngoài trời được quy hoạch và điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Việc thông báo sản phẩm quảng cáo được tiến hành đúng quy định, tạo sự thông thoáng, thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo và kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên hiện nay, công tác quản lý nhà nước về quảng cáo còn một số khó khăn, vướng mắc như: Luật Quảng cáo chưa quy định hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội (facebook, zalo, tiktok…) trong khi thực tế hiện nay, hoạt động quảng cáo này phát triển khá nhanh, từ đó tạo ra tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh về lĩnh vực quảng cáo giữa các phương tiện truyền thông phổ biến và mạng xã hội. Luật Quảng cáo chưa quy định cụ thể thời gian thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, biển hiệu, pa nô tuyên truyền, đoàn người thực hiện quảng cáo. Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ, các tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo nhận thức chưa đầy đủ về trách nhiệm và nghĩa vụ khi tham gia thực hiện quảng cáo nên chưa thực hiện đúng các quy định trong hoạt động quảng cáo. Hoạt động quảng cáo bằng tờ rơi, tờ gấp, quảng cáo rao vặt trên tường, cột điện còn phổ biến, khó xử lý vì nội dung được dán, viết, vẽ hoặc sơn chỉ thể hiện tên, mẫu mã sản phẩm, hàng hóa mà không thể hiện địa chỉ liên hệ; quảng cáo bằng cách dán số điện thoại liên hệ để thực hiện dịch vụ khoan cắt bê tông, hút bể phốt, mất giấy tờ…

Vì vậy, để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hiện nay, UBND tỉnh đang đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, sửa đổi bổ sung một số quy định trong Luật Quảng cáo, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động quảng cáo. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã xây dựng Quy định quản lý hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, hiện đang xin ý kiến rộng rãi của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan để hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành trong quý IV năm 2021./.

Bích Huệ