PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chỉ đạo ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm
Ngày 17/9/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5534/UBND-NNTNMT chỉ đạo thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 6287/BNN-TY ngày 14/9/2020 về việc tổ chức ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai, tổ chức ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại Công văn số 6287/BNN-TY, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không đảm bảo an toàn làm lây lan dịch bệnh; bảo đảm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm ra, vào Việt Nam tại các đường mòn, lối mở. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ, chủ động chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cơ quan thú y Trung ương đóng tại địa phương và cơ quan thú y địa phương. Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tại địa phương tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép ra, vào Việt Nam./.

Nông Cúc