PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ngân Sơn phấn đấu bình quân mỗi năm giảm 3,5 - 4% hộ nghèo
Trong những năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo luôn được Đảng bộ, chính quyền huyện Ngân Sơn ưu tiên đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, huyện đã tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung các nguồn lực cho phát triển kinh tế .

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nhiều mô hình, dự án hỗ trợ về chăn nuôi, trồng trọt được triển khai trên địa bàn huyện Ngân Sơn 
nhằm giúp người dân giảm nghèo bền vững

Với thế mạnh là nông nghiệp mà cụ thể là trồng các loại cây ăn quả, huyện Ngân Sơn xác định rõ mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, địa phương đã có nhiều chương trình hỗ trợ người dân trong lĩnh vực này. Nhất là những mô hình, dự án hỗ trợ về chăn nuôi, trồng trọt như: Mô hình trồng cây ăn quả; mô hình chăn nuôi trâu, bò sinh sản; chăn nuôi gà, vịt thương phẩm. Đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao như: Hằng năm duy trì trồng khoảng 700ha cây thuốc lá tại các xã Bằng Vân, Đức Vân, Thượng Ân, Cốc Đán, Hương Nê; 100ha cây lúa nếp Khẩu nua Lếch ở tại các xã Thượng Ân, Thượng Quan, Thuần Mang, Cốc Đán; 89,1ha Hồng không hạt, diện tích cho thu hoạch 49ha; 33,9ha cây lê, diện tích cho thu hoạch 2,1ha; 69,5ha cây dẻ, diện tích cho thu hoạch 16,6ha… Diện tích rừng trồng cũng ngày càng tăng với các loại cây như: Mỡ, thông, keo, hồi… Tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện hiện đạt 66,4%.

Với phương châm muốn giảm nghèo cho đồng bào phải tập trung giải quyết những vấn đề đang gây trở ngại như thiếu vốn, thiếu kỹ thuật sản xuất, thiếu việc làm. UBND huyện chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể khảo sát nhu cầu vay vốn của các hộ trên địa bàn và mạnh dạn đứng ra cho bà con được vay vốn phát triển sản xuất theo hình thức tín chấp. Bên cạnh đó cũng tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư cho nhiều hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã mở rộng kinh doanh, sản xuất, giải quyết việc làm người lao động tại địa phương.

Với phương châm đầu tư có trọng điểm, tránh dàn trải, nhỏ lẻ, ưu tiên hỗ trợ cho vùng khó khăn hơn, đồng bào dân tộc thiểu số, hằng năm, Ngân Sơn đều xây dựng kế hoạch, phân bổ vốn phù hợp tình hình thực tế mỗi địa phương, nắm bắt khó khăn chung của các xã, đặc biệt là các xã vùng sâu vùng xa là nơi có điều kiện sản xuất lạc hậu, người dân thiếu vốn để nguồn kinh phí được dùng xây dựng công trình thủy lợi nhỏ, hỗ trợ phát triển sản xuất và tăng cường cán bộ về xã để chuyển giao kỹ thuật canh tác mới cho người dân. Bên cạnh đó, thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân có ý thức, động lực vươn lên thoát nghèo, bảo đảm giảm nghèo thật sự bền vững. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã đầu tư trên 399 tỷ đồng từ các chương trình hỗ trợ để thực hiện hàng trăm công trình tại các đại phương, đặc biệt là các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Nhìn chung nguồn vốn bố trí cho các dự án của chương trình được đánh giá phù hợp, phát huy hiệu quả trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Thông qua thực hiện tích cực những quyết sách phù hợp, giai đoạn 2015 - 2020, bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm được 4,1%. Cơ sở hạ tầng dần được cải thiện. Đến nay, 100% số xã có trụ sở mới; 100% số thôn có đường xe máy đi lại thuận tiện vào mùa khô; 92% số hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 95,2% hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia… Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được giữ vững ổn định.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, bên cạnh thực hiện các chính sách của Nhà nước, các tổ chức trong khối Mặt trận, đoàn thể đã vận động kêu gọi đóng góp quỹ “Ngày vì người nghèo” được hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ sản xuất, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững..., góp phần cải thiện đời sống của người nghèo, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, huyện Ngân Sơn gặp một số khó khăn nhất định như: Đa phần mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tuy có hiệu quả nhưng thiếu tính bền vững; hộ nghèo tham gia các mô hình giảm nghèo chưa thật sự tích cực…

Thời gian tới, để giảm nghèo bền vững, các cấp ủy, chính quyền huyện Ngân Sơn tiếp tục lồng ghép những nguồn lực hỗ trợ, nhất là huy động tối đa trong cộng đồng dân cư, tranh thủ các nguồn xã hội hóa đầu tư cho công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hệ thống giao thông, thủy lợi…, góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao giá trị nông sản hàng hóa, tăng thu nhập cho nông dân, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu tỷ lệ giảm nghèo hằng năm./.

Thu Cúc