PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ngành Kế hoạch và Đầu tư đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020
Ngày 28/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã dự Hội nghị giao ban toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư để đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động theo dõi, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình để kịp thời đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp chính xác, hiệu quả tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác điều hành, phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, nền kinh tế cả nước tiếp tục được duy trì mức tăng trưởng dương, kinh tế vĩ mô được được giữ vững ổn định.

Tính đến hết tháng 6/2020, vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết ước đạt trên 545 triệu USD, lũy kế giải ngân ước đạt trên 919 triệu USD. Tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 15,6 tỷ USD, bằng 84,9% so với cùng kỳ; giải ngân ước đạt trên 8,6 tỷ USD, bằng 95,1% so với cùng kỳ 2019. Lĩnh vực quản lý đấu thầu và đầu tư theo hình thức đối tác công tư cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Ngoài ra, để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển đất nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hoàn thiện các thể chế chính sách, pháp luật trình Quốc hội xem xét thông qua.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm đạt 156 nghìn tỷ đồng, đạt 33,1% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ giải ngân vốn nước ngoài còn chậm, đạt 10,2% kế hoạch. Lạm phát cơ bản bình quân 6 tháng tăng 2,81%...

Đối với tỉnh Bắc Kạn, 6 tháng đầu năm 2020, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai và đạt được những kết quả tích cực trong công tác quy hoạch, kế hoạch; công tác tham mưu tổng hợp, xây dựng các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội định kỳ đảm bảo tiến độ… Qua đó đóng góp vào kết quả giải ngân vốn đầu tư công cả tỉnh đến 20/7/2020 đạt 29% kế hoạch, trong đó vốn đầu tư công năm 2020 đạt 26% kế hoạch, vốn kéo dài từ năm 2019 chuyển sang năm 2020 đạt 42%; thành lập mới được 33 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 175 tỷ đồng…

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc triển khai giải ngân vốn đầu tư công; triển khai công tác quy hoạch, đấu thầu; việc triển khai các dự án ODA; điều chuyển vốn đầu tư; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị: Từ nay đến cuối năm 2020, các đơn vị trực thuộc Bộ, các địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác quy hoạch, lập kế hoạch; quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công, bám sát từng dự án; tập trung rà soát, đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các dự án đầu tư đang còn tồn đọng; ban hành kế hoạch và giải pháp cụ thể trong giải phóng mặt bằng dự án.

Các đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, các địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, chủ động tổng hợp và phân tích, dự báo để kịp thời tham mưu các giải pháp chỉ đạo điều hành và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kế hoạch năm 2020 đề ra./.

Thu Cúc