PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ngành Thuế tập trung nguồn lực triển khai hóa đơn điện tử
Với mục tiêu phấn đấu đến hết ngày 30/6/2022, có 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo kế hoạch chung, Cục Thuế tỉnh đã và đang chủ động chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Lễ công bố hệ thống HĐĐT toàn quốc tại điểm cầu Cục Thuế tỉnh,
quyết tâm triển khai trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định, lộ trình

Để việc triển khai HĐĐT trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao, Cục Thuế tỉnh đã chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực triển khai áp dụng HĐĐT. Ngày 6/4/2022, Cục Thuế tỉnh ban hành quyết định thành lập Trung tâm Điều hành triển khai HĐĐT gồm 27 thành viên, do một Phó Cục trưởng làm Giám đốc, đồng thời ban hành kế hoạch triển khai áp dụng HĐĐT trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, các phòng, đơn vị trong toàn ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện. Theo đó, Trung tâm Điều hành triển khai HĐĐT đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng HĐĐT tỉnh trong công tác tổ chức tập huấn triển khai HĐĐT; theo dõi, giám sát hoạt động của hệ thống HĐĐT bảo đảm hoạt động liên tục, đồng bộ, kịp thời gian theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế; tổ chức tiếp nhận, xử lý vướng mắc liên quan đến HĐĐT.

Các đơn vị tổ chức tập huấn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về HĐĐT; hướng dẫn người nộp thuế đăng ký, áp dụng HĐĐT, tiếp nhận và xử lý các nội dung vướng mắc liên quan tới HĐĐT. Đến nay, công tác tập huấn cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh… trên địa bàn các huyện, thành phố đã hoàn thành.

Đặc biệt, để tạo đồng thuận trong triển khai thực hiện HĐĐT, công tác tuyên truyền được đặc biệt quan tâm. Ngành Thuế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, như: Ban hành công văn hướng dẫn, qua tin nhắn SMS, địa chỉ email của người nộp thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng…, qua đó giúp người nộp thuế nắm bắt kịp thời về lợi ích của HĐĐT cũng như lộ trình triển khai, các quy định liên quan đến HĐĐT để thực hiện.

Cùng với cả nước, Bắc Kạn thuộc nhóm 57 tỉnh, thành phố triển khai HĐĐT giai đoạn 2, từ tháng 4/2022. Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự nỗ lực của ngành chức năng, đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho việc triển khai HĐĐT đã sẵn sàng. Hệ thống mạng, máy tính, máy chủ và phương tiện làm việc đã được ngành Thuế chuẩn bị để công tác triển khai HĐĐT diễn ra thuận lợi nhất. Ngành Thuế đã chủ động tập huấn, đào tạo cho cán bộ, công chức trong toàn ngành các nội dung về HĐĐT. Đồng thời, bố trí sắp xếp nhân sự chuyên trách cho công tác triển khai HĐĐT… bảo đảm việc triển khai triển khai theo đúng lộ trình quy định với hiệu quả cao nhất. Tính đến ngày 21/4, tại Cục Thuế tỉnh đã có 30 doanh nghiệp gửi tờ khai đăng ký sử dụng HĐĐT và đã được cơ quan Thuế thông báo chấp nhận phê duyệt; tại các chi cục thuế, đã có hơn 100 tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh gửi tờ khai đăng ký sử dụng HĐĐT và đã được cơ quan Thuế thông báo chấp nhận phê duyệt.

Việc sử dụng HĐĐT mang lại nhiều lợi ích cho cả người sử dụng và cơ quan quản lý. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở, hộ kinh doanh khi sử dụng HĐĐT sẽ giúp giảm chi phí so với hóa đơn giấy (giảm chi phí giấy in, mực in, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn, không gian lưu trữ hóa đơn…); khắc phục rủi ro như mất, hỏng, cháy khi sử dụng hóa đơn giấy nhờ hệ thống lưu trữ của HĐĐT.

Đối với cơ quan Thuế và các cơ quan nhà nước có liên quan, việc triển khai sử dụng HĐĐT giúp cơ quan Thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn; kết hợp với các thông tin quản lý thuế khác để xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về người nộp thuế, đáp ứng yêu cầu phân tích thông tin phục vụ điều hành, dự báo, hỗ trợ người nộp thuế tuân thủ pháp luật về thuế và quản lý rủi ro trong quản lý thuế. Đồng thời cũng góp phần thay đổi phương thức quản lý trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến các quy trình nghiệp vụ theo hướng xử lý, kiểm soát dữ liệu tự động, giúp cơ quan Thuế sử dụng hiệu quả nguồn lực, chi phí...

Toàn tỉnh phấn đấu đến hết ngày 31/5/2022, thực hiện đạt 90% và đến hết ngày 30/6/2022 có 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP./.

Hương Lan