PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030
Tại Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức trong 2 ngày 26 - 27/4/2022, các đại biểu HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thu Cúc