PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật gây, trồng cây chè Hoa Vàng (Camellia spp) tại tỉnh Bắc Kạn”
Chiều 21/5, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh do Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thị Minh Hoa làm Chủ tịch Hội đồng đã nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật gây, trồng cây chè Hoa Vàng (Camellia spp) tại tỉnh Bắc Kạn”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh nghiệm thu Đề tài

Đề tài do Trung tâm Nghiên cứu cây trồng ôn đới miền núi phía Bắc - Đại học Nông lâm Thái Nguyên chủ trì thực hiện; TS. Trần Đình Hà làm Chủ nhiệm Đề tài. Đề tài được triển khai từ năm 2018 đến 2020 với mục tiêu: Xác định được các đặc điểm sinh học; lựa chọn được nguồn vật liệu chè Hoa vàng tại địa phương làm giống và xây dựng một số biện pháp kỹ thuật trong gây trồng làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển chè Hoa vàng thành sản phẩm hàng hóa có giá trị cao của tỉnh Bắc Kạn.

Để đạt mục tiêu đề ra, đơn vị chủ trì thực hiện Đề tài đã triển khai 3 nội dung: Điều tra, xác định thực trạng cây chè Hoa vàng tại huyện Chợ Đồn và huyện Ba Bể; nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong nhân giống cây chè Hoa vàng bằng phương pháp giâm cành; xây dựng mô hình trồng thử nghiệm thâm canh chè Hoa vàng tỉnh Bắc Kạn.

Đề tài đã xác định được thực trạng phân bố, khai thác và sử dụng cây chè Hoa vàng tại huyện Ba Bể và Chợ Đồn làm cơ sở cho nghiên cứu và khai thác phát triển sản xuất; xác định và thu thập được 1 loài chè Hoa vàng tại tỉnh Bắc Kạn khuyến cáo cho sản xuất có tên là chè Hoa vàng munro (Camellia murauchii Ninh & Hakodo) phân bố phổ biến, búp tím lá to, hoa lớn, thời gian ra hoa tập trung từ tháng 10 năm trước đến tháng 01 năm sau; xác định được một số biện pháp kỹ thuật trong giâm hom chè Hoa vàng Bắc Kạn, góp phần hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống chè Hoa vàng này tại địa phương… Đề tài đã xây dựng thành công mô hình trồng chè Hoa vàng với quy mô 5 ha tại xã Đồng Thắng (Chợ Đồn) và xã Hà Hiệu (Ba Bể) với tỷ lệ sống đạt từ 80,3 - 90%, cây sinh trưởng khá tốt, thích ứng với điều kiện lập địa; đào tạo cán bộ kỹ thuật, tập huấn nâng cao kỹ thuật gây, trồng chè hoa vàng cho 100 lượt người dân địa phương và các thành viên Hợp tác xã Hòa Thịnh (Chợ Đồn).

Qua báo cáo của chủ nhiệm Đề tài, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh đánh giá Đề tài cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đề nghị chủ nhiệm Đề tài và đơn vị chủ trì bổ sung thêm một số nội dung để hoàn thiện báo cáo như: Quy trình, kỹ thuật nhân giống chè Hoa vàng; làm rõ lý do lựa chọn địa điểm thực hiện mô hình; làm rõ khả năng ứng dụng, hiệu quả kinh tế của Đề tài; vai trò của chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện Đề tài…

Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh đã nghiệm thu Đề tài với kết quả xếp loại Khá./.

Hương Dịu