PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nghiệm thu Dự án “Phát triển sản xuất một số cây trồng hàng hóa góp phần nâng cao thu nhập cho nông hộ tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn”
Chiều 19/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghiệm thu Dự án “Phát triển sản xuất một số cây trồng hàng hóa góp phần nâng cao thu nhập cho nông hộ tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Quang cảnh cuộc họp

Dự án “Phát triển sản xuất một số cây trồng hàng hóa góp phần nâng cao thu nhập cho nông hộ tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chợ Đồn chủ trì thực hiện. Dự án được triển khai tại 2 xã Tân Lập và xã Quảng Bạch (Chợ Đồn) trong 47 tháng, từ tháng 3/2017 đến tháng 2/2021.

Sau gần 4 năm, Dự án đã hoàn thành mục tiêu đề ra: Xây dựng thành công 5 ha mô hình thâm canh Chè Shan; 10 ha mô hình thâm canh hồng không hạt; 3,5 ha mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật cải tạo cây hồng già cỗi; 5 ha mô hình trồng mới mận chín sớm; mở được 10 lớp tập huấn cho 343 hộ dân về kỹ thuật nhân giống, trồng trọt, thâm canh và cải tạo các loại cây ăn quả mận, hồng và cây chè.

Qua báo cáo kết quả Dự án, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của cơ quan chủ trì thực hiện và đơn vị chuyển giao đã hoàn thành các mục tiêu Dự án, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định, đồng thời đề nghị cơ quan thực hiện Dự án làm rõ hơn khả năng mở rộng diện tích sau thời gian kết thúc Dự án. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã đóng góp ý kiến để đơn vị chủ trì thực hiện hoàn thiện báo cáo và thống nhất nghiệm thu Dự án với kết quả xếp loại Khá./.

Thu Cúc