PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nghiệm thu Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ tuyển chọn cây ưu tú và phát triển cây mơ vàng tỉnh Bắc Kạn
Sáng 9/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa - Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành chủ trì Hội nghị nghiệm thu Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ tuyển chọn cây ưu tú và phát triển cây mơ vàng tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị

Dự án do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý, Tiến sĩ Ngô Hồng Bình làm chủ nhiệm. Dự án được triển khai với mục tiêu tuyển chọn 20 cây ưu tú; cải tạo 30 ha mơ năng suất tăng hơn 20% so với chưa cải tạo; trồng mới 10 ha mơ giống tuyển chọn; tập huấn kỹ thuật trồng mơ cho các hộ dân.

Kết thúc thời gian triển khai, Dự án đã tuyển chọn 35 cây ưu tú, năng suất đạt 60,2 đến 99,3 kg/cây, ổn định 3 năm liên tục (từ 2016 đến 2018), chưa xuất hiện sâu bệnh hại nguy hiểm, cây sinh trưởng khỏe, năng suất cao, ổn định, chất lượng tốt, đạt yêu cầu nhân giống phục vụ sản xuất. Dự án cũng đã cải tạo được 31,1 ha vườn mơ, năng suất mô hình cải tạo cao hơn đối chứng; xây dựng mô hình trồng mới 10 ha giống cây ghép, sau trồng 3 tháng cây sinh trưởng và phát triển tốt; tổ chức tập huấn cho 112 lượt hộ dân nắm được kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mơ; tổ chức Hội thảo đầu bờ đánh giá phương pháp, kỹ thuật trổng cây mơ vàng.

Tại Hội nghị, các đại biểu nhận xét Dự án đã cơ bản đạt mục tiêu đề ra, trong đó có nhiều nội dung vượt kế hoạch. Các thành viên Hội đồng đề nghị đơn vị thực hiện Dự án điều chỉnh số liệu trong báo cáo Dự án và phân tích rõ thêm về phương pháp tuyển chọn cây giống, cải tạo vườn mơ, kỹ thuật nhân giống; có cơ chế quản lý cây đầu dòng sau nghiệm thu Dự án…

Các thành viên Hội đồng cũng đã đóng góp ý kiến để đơn vị chủ trì thực hiện hoàn thiện báo cáo, đồng thời bỏ phiếu chấm điểm nghiệm thu Dự án với kết quả xếp loại Khá.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đề nghị đơn vị thực hiện Dự án làm rõ hơn tính hiệu quả và giải trình về tiến độ thực hiện Dự án. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các huyên Chợ Mới, Bạch Thông và thành phố Bắc Kạn hình thành vùng nguyên liệu mơ của tỉnh; giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị, địa phương nhân rộng mô hình Dự án để thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 1.000 ha mơ vàng./.

Hương Lan