PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nghiệm thu Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình trồng và chế biến dược liệu (Hoài Sơn và Địa Hoàng) theo chuỗi giá trị tại tỉnh Bắc Kạn”
Chiều 21/12, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng và chế biến dược liệu (Hoài Sơn và Địa Hoàng) theo chuỗi giá trị tại Bắc Kạn” đã tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu Dự án. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

 Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án

Dự án do Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên chủ trì thực hiện; Tiến sĩ Hà Minh Tuân làm Chủ nhiệm. Triển khai trong thời gian 30 tháng, từ tháng 1/2020 - 6/2022, Dự án xây dựng mô hình sản xuất thâm canh dược liệu Hoài Sơn và Địa Hoàng hàng hóa theo chuỗi giá trị sản phẩm và đa dạng hóa sản phẩm từ hai dược liệu này nhằm nâng cao thu nhập cho người sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Sau hơn 2 năm thực hiện, Dự án đã hoàn thành các nội dung theo thuyết minh được phê duyệt, cụ thể đã triển khai khảo sát và lựa chọn được các địa điểm xây dựng mô hình trồng Hoài Sơn và Địa Hoàng tại huyện Chợ Đồn; xây dựng được mô hình trồng Hoài Sơn và Địa Hoàng tại xã Bản Thi và Đại Sảo, huyện Chợ Đồn; nghiên cứu và sản xuất 2 sản phẩm từ củ Hoài Sơn (Bột củ mài núi và Củ mài thái lát), 1 sản phẩm từ củ Địa Hoàng (củ Địa Hoàng sấy khô); các sản phẩm chế biến từ Hoài Sơn, Địa Hoàng đều đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó có 2 sản phẩm Bột củ mài núi và Củ mài thái lát đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh; nghiên cứu hoàn thiện 2 quy trình kỹ thuật thâm canh dược liệu Hoài Sơn, Địa Hoàng, được nghiệm thu tại Hội đồng cấp cơ sở; tổ chức hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 100 lượt người tại huyện Chợ Đồn; tổ chức hội thảo khoa học về xây dựng mô hình sản xuất dược liệu Hoài Sơn, Địa Hoàng theo chuỗi giá trị.

Sau khi nghe đơn vị chủ trì thực hiện báo cáo kết quả Dự án, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá Dự án đã hoàn thành các nội dung đề ra, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến để đơn vị chủ trì bổ sung, hoàn thiện báo cáo như: Làm rõ lý do năm 2021 thực hiện mô hình tại xã Đại Sảo đến năm 2022 chuyển sang xã Bản Thi; đánh giá đầy đủ kết quả quá trình triển khai, nguyên nhân khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến kết quả Dự án; trình bày các nội dung trong báo cáo cần logic hơn; làm rõ hiệu quả kinh tế cũng như thị trường của các sản phẩm từ Hoài Sơn, Địa Hoàng; khuyến cáo người dân về những khu vực có thể trồng Hoài Sơn, Địa Hoàng; nguồn giống của 2 loại dược liệu này khi nhân rộng mô hình…

Kết quả, Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình trồng và chế biến dược liệu (Hoài Sơn và Địa Hoàng) theo chuỗi giá trị tại tỉnh Bắc Kạn” được nghiệm thu với kết quả xếp loại đạt yêu cầu./.

Hương Dịu