PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nghiệm thu Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển cây cam sành tại Bắc Kạn”
Sáng 5/10, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển cây cam sành tại Bắc Kạn”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chủ nhiệm Dự án báo cáo kết quả thực hiện Dự án tại Hội nghị

Dự án do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bạch Thông chủ trì thực hiện; KS. Hoàng Văn Kiệm làm Chủ nhiệm. Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 5/2018 - 5/2021, với mục tiêu chung là ứng dụng thành công các tiến bộ khoa học công nghệ trong phát triển giống cam sành tại Bắc Kạn thành vùng sản xuất cam hàng hóa có năng suất cao, chất lượng tốt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Sau 3 năm thực hiện, Dự án đã hoàn thành được mục tiêu đề ra. Đơn vị thực hiện Dự án đã thành lập được Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Đồng Tiến, 4/12 thành viên HTX đã tiếp nhận được bộ Quy trình kỹ thuật nhân giống cam sành bằng phương pháp ghép và quy trình kỹ thuật thâm canh cam; công nhận được 40 cây cam đầu dòng; đào tạo được 5 kỹ thuật viên tiếp nhận quy trình tại Viện Nghiên cứu Rau quả, bước đầu các kỹ thuật viên về đã chuyển giao được cho HTX và các hộ dân trên địa bàn. Đơn vị thực hiện Dự án cũng đã tổ chức tập huấn được 4 lớp/200 lượt người trên địa bàn của hai xã Quang Thuận và Dương Phong, bước đầu các hộ đã ứng dụng thành công vào mô hình; nhân giống được 20 nghìn cây giống phục vụ cho mở rộng diện tích phát triển cây cam sành của huyện Bạch Thông; xây dựng được mô hình trồng mới 20 ha tại hai xã Dương Phong và Quang Thuận, tỷ lệ sống đạt 90%, bước đầu > 70% số cây đã ra hoa; xây dựng mô hình 10 ha cam sành được quản lý chăm sóc theo VietGAP, có năng suất đạt trên 20 tấn/ha, tăng 10 - 15% so với sản xuất đại trà...

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh đều đánh giá Dự án đã hoàn thành các nội dung nhiệm vụ và đạt được mục tiêu đề ra. Đồng thời đóng góp nhiều ý kiến để đơn vị chủ trì thực hiện Dự án hoàn thiện báo cáo kết quả và triển khai một số nội dung để duy trì, nâng cao hiệu quả các mô hình sau khi Dự án kết thúc, trong đó làm rõ thêm về nội dung phòng chống sâu bệnh hại cam, chứng minh nguồn gốc chất lượng của cây giống thực hiện mô hình, phân tích rõ hơn hiệu quả Dự án và hoạt động của HTX Dịch vụ nông nghiệp Đồng Tiến, tiếp tục chỉ đạo thực hiện thâm canh các mô hình Dự án,…

Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh đã nhất trí nghiệm thu Dự án với kết quả xếp loại đạt yêu cầu./.

Hương Dịu