PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nghiên Loan đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh
Đảng bộ và Nhân dân xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm đã và đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Lợn địa phương được nhiều hộ người dân lựa chọn để phát triển chăn nuôi

Nghiên Loan ở cửa ngõ phía Nam, là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Pác Nặm. Toàn xã có 15 thôn, bản, trong đó có 8 thôn vùng cao. Đây là nơi chung sống của gần 6.000 người thuộc 5 dân tộc anh em là Tày, Mông, Dao, Nùng và Kinh. Đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, hộ nghèo và cận nghèo chiếm gần 70%. Kinh tế chủ yếu là dựa vào trồng trọt và chăn nuôi.

Bí thư Đảng ủy xã Nghiên Loan Quan Tiến Nhiệm cho biết, thực hiện Nghị quyết Trung ương VIII (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trên cơ sở xác định rõ những khó khăn cũng như lợi thế của địa phương, trong những qua, cấp ủy, chính quyền xã đã xác định lấy phát triển kinh tế làm nền tảng, tăng cường củng cố quốc phòng an - an ninh; tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải thiện từng bước và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Chính vì vậy, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Tại xã Nghiên Loan, nông - lâm nghiệp đóng góp vai trò quan trọng trong duy trì tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội. Những năm qua, kinh tế nông nghiệp của xã từng bước chuyển dịch theo hướng tăng về giá trị, chất lượng và bảo đảm an ninh lương thực. Nhân dân địa phương đã tăng cường cơ giới hóa và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án, mô hình mới trong sản xuất; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhờ đó, sản lượng lương thực có hạt của xã hằng năm đều duy trì đạt trên 3.000 tấn, lương thực bình quân đầu người đạt trên 500 kg/người/năm. Toàn xã có diện tích trồng cây ăn quả trên 80 ha, tăng 90% so với đầu năm 2013.

Cỏ voi được người dân trồng trên những chân ruộng thiếu nước sản xuất để nuôi nhốt trâu, bò

Thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đến nay, xã Nghiên Loan đã trồng được trên 600 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đến nay đạt 58%. Khai thác lợi thế của địa phương có chợ trâu, bò từ nhiều năm nay, xã Nghiên Loan đẩy mạnh chăn nuôi các loại gia súc phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán của đồng bào, đặc biệt là trâu, bò, lợn và từng bước chuyển sang phương thức chăn nuôi vỗ béo. Nhiều hộ gia đình đã có kinh tế khá từ chăn nuôi như hộ ông Giàng Văn Tiến (thôn Bản Đính), Bàn Văn Lai (thôn Khuổi Tuốn)…

Phát huy thế mạnh là xã cửa ngõ của huyện, có chợ trâu bò hoạt động thường xuyên, xã đã tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế. Khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài xã đầu tư phát triển kinh doanh, dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất đời sống và nâng cao thu nhập cho Nhân dân. Đến nay, tổng mức lưu chuyển, bán lẻ hàng hóa, dịch vụ chiếm khoảng 20% tổng giá trị toàn xã, tăng 10% so với năm 2013.

Đường vào chợ trâu, bò Nghiên Loan vừa được đầu tư xây dựng

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn xã được quan tâm đầu tư xây dựng đã làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn. Đến nay, 15/15 thôn có trục đường thôn, liên thôn được cứng hóa, 100% số thôn có đường ô tô đến trung tâm; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99%. Xã duy trì chuẩn quốc gia về y tế, có điểm phục vụ bưu chính, có đài truyền thanh và hệ thống loa truyền thanh phục vụ công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xã Nghiên Loan luôn quan tâm triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu được đảm bảo. Công tác xây dựng lực lượng, dân quân, lực lượng dự bị động viên luôn được quan tâm thường xuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương và cấp trên giao.

Công tác huấn luyện dân quân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng được thực hiện hiệu quả. Từ năm 2013 đến nay, các cán bộ, chiến sĩ dân quân xã đều được tập huấn; công tác diễn tập các năm đều đạt kết quả khá, giỏi; 5/6 cán bộ chủ chốt đã được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3; 57/59 đối tượng 4 cấp xã và thôn đều đã được bồi dưỡng. Công tác tuyển quân của xã luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh việc đảm bảo quốc phòng địa phương, xã Nghiên Loan quan tâm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Xã đã kiện toàn lực lượng công an viên, công an xã chính quy; tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các đợt phát động, Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, diễn đàn “Công an lắng nghe nhân dân”; thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng; luôn nắm chắc tình hình địa bàn, phân loại xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương được duy trì ổn định, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sự quyết liệt, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã cùng với sự nỗ lực vượt khó của Nhân dân, xã Nghiên Loan ngày càng đổi mới, đời sống đồng bào các dân tộc đang được cải thiện, quốc phòng - an ninh địa phương được đảm bảo, góp phần vào sự phát triển chung của huyện vùng cao Pác Nặm./.

Hương Dịu