PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nhận tác phẩm dự Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số đến hết ngày 10/10/2021
Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm động viên kịp thời và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc tiêu biểu về công tác dân số ở Trung ương và địa phương, đồng thời nâng cao số lượng, chất lượng các tác phẩm tuyên truyền về công tác dân số trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2021).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đối tượng dự Giải là các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, hội viên (có thể tham dự với tư cách cá nhân/đơn vị hoặc nhóm tác giả) của các cơ quan thống tấn báo chí, Hội Nhà báo và các cơ quan tuyên truyền, các cán bộ làm công tác dân số thuộc ngành dân số và cán bộ truyền thông phụ trách dân số có tác phẩm tuyên truyền về nội dung dân số được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các tạp chí ngành, các bản tin của cơ sở do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và ban hành.

Loại hình tham dự Giải gồm báo in (tin, bài, ảnh, phỏng vấn, xã luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép) và báo điện tử (tin, bài, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép).

Tác phẩm dự Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số cần phản ánh việc lãnh đạo chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác dân số của từng cấp; phản ánh việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan dân số các cấp theo tinh thần các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các Nghị định, Thông tư của Chính phủ, trong đó nêu rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót. 

Tác phẩm tham dự Giải cũng cần phản ánh việc xây dựng các mô hình hay, cách làm tốt của các địa phương; phản ánh thực trạng, nêu rõ nguyên nhân và giải pháp về tình trạng mức sinh cao, mức sinh thấp, mất cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng...; phản ánh các địa phương, đơn vị, tập thể và cá nhân có những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu quả tốt, có thành tích xuất sắc trong công tác dân số.

Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 06/9/2021 đến hết ngày 10/10/2021./.

BH