PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Na Rì
Sáng 9/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng cùng đoàn công tác đã làm việc với huyện Na Rì để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND huyện, kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2022 đạt kết quả khá. Trong sản xuất nông lâm nghiệp, các loại cây trồng chính vượt kế hoạch đề ra. Tổng đàn vật nuôi duy trì và phát triển ổn định. Thu ngân sách đạt 21.379 triệu đồng, đạt 98,07% kế hoạch. Chi ngân sách đạt 93,3% kế hoạch giao đầu năm. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 đến ngày 8/11/2022 được trên 72.820 triệu đồng, đạt 46,19% kế hoạch.

Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn cơ bản được duy trì phát triển, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân. Huyện tăng cường giới thiệu các mặt hàng và điểm bán sản phẩm OCOP tới các đơn vị, địa phương trên địa bàn. Các hoạt động văn hóa, xã hội duy trì thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đối với việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, việc phân bổ kinh phí từ cấp trên cho các Chương trình còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các Chương trình. Đồng thời, một số dự án chưa có hướng dẫn cụ thể, hoặc chậm có hướng dẫn thực hiện và qua nhiều bước nên khó khăn trong việc hoàn thành dự án trong năm.

Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo kế hoạch vốn năm 2022, nguồn vốn tỉnh điều hành nội dung 4, Tiểu dự án 1 Dự án 4 - Đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã chưa được cứng hóa, Công trình cải tạo nâng cấp đường Quang Phong - Đổng Xá 8.128 triệu đồng; nguồn vốn phân cấp huyện điều hành 53.419 triệu đồng. Tổng 10 dự án của huyện hiện nay cơ bản đang triển khai thực hiện.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, một số dự án và tiểu dự án phấn đấu đến 31/12/2022 giải ngân đạt 100%. Tuy nhiên, việc xây dựng dự toán các dự án thuộc Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 còn gặp nhiều khó khăn, do có quy định mới về cơ chế quản lý, hoạt động, định mức hỗ trợ nên trong quá trình thực hiện cấp huyện và cấp xã còn lúng túng. Việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo trong năm gặp nhiều khó khăn do không có nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo từ đầu năm. Việc phân bổ kinh phí thực hiện các dự án hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 chậm so với thời vụ.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện phấn đấu xây dựng xã Côn Minh, Trần Phú về đích nông thôn mới năm 2022. Song đến nay, xã Côn Minh mới đạt 13/19 tiêu chí, xã Trần Phú đạt 10/19 tiêu chí. Vốn sự nghiệp và vốn đầu tư Chương trình giải ngân đạt thấp.

Vì vậy, huyện kiến nghị UBND tỉnh đề nghị Trung ương cho phép kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch vốn đầu tư, vốn sự nghiệp sang năm 2023. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thẩm định các mô hình, dự án và thường xuyên phối hợp với các sở liên quan trong việc cấp kinh phí đảm bảo tiến độ để thực hiện các mô hình kịp thời vụ. Đề nghị các sở, ngành thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện tập trung hoàn thành việc xây dựng kế hoạch năm 2023; tập trung chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ mùa, triển khai sản xuất vụ đông, tăng cường phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục tuyên truyền củng cố, nâng cao năng lực hợp tác xã; triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách và chống thất thu ngân sách; chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ cho các đối tượng khó khăn. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, huyện sớm bổ sung các nội dung ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc trong báo cáo gửi UBND tỉnh. Các địa phương của huyện trước hết phải triển khai quyết liệt các nội dung Chương trình mục tiêu theo lộ trình đã xây dựng, đảm bảo thực hiện với quyết tâm cao nhất, giải ngân đạt tỷ lệ cao nhất. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện các Chương trình, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Na Rì thực hiện rà soát hộ nghèo năm 2022 đảm bảo chất lượng, đúng thực tế; tập trung thực hiện các nội dung xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới; tuyên truyền thực hiện các nội dung không cần vốn, đồng thời tập trung giải ngân nguồn vốn đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành tăng cường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn hỗ trợ cho huyện để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch./.

Hương Lan