PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nhiều chỉ tiêu Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” dự kiến sẽ đạt và vượt kế hoạch giao
Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2022, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả; khả năng nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Năm 2022, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục được gắn kết chặt chẽ với các phong trào và các cuộc vận động khác, nhất là Phong trào “Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới”, qua đó đã phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư, huy động thêm nhiều nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng văn hóa, hạ tầng nông thôn.

Người dân giúp sửa nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn Bó Lịn, xã Vi Hương (Bạch Thông)

Trong dịp Tết Nguyên đán và các đợt giáp hạt, đã có 2.687 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được nhận các suất quà tết với trị giá gần 1 tỷ đồng, 243 hộ được hỗ trợ gạo cứu đói. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, đã có 54 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng mới nhà ở. Cùng với nguồn ngân sách nhà nước, Nhân dân các khu dân cư đã tích cực đóng góp tiền, ngày công lao động, nhiều hộ sẵn sàng hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học, các thiết chế văn hóa, góp phần tạo diện mạo mới, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, đồng thời đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cộng đồng dân cư. Đến nay, toàn tỉnh đã có 61/108 xã có nhà văn hóa (đạt 56,5%); có 1.207/1.292 thôn, tổ có nhà văn hóa, đạt 92,1%. Hầu hết các nhà văn hóa xã, thôn đều có trang thiết bị cơ bản như bàn, ghế, bộ trang trí khánh tiết, hệ thống âm thanh loa máy, dụng cụ thể thao đơn giản để phục vụ sinh hoạt cho Nhân dân; đa số các thôn, tổ đều có tối thiểu 1 sân bóng chuyền hơi.

Cùng với việc chung tay đóng góp xây dựng hạ tầng văn hóa, nông thôn mới, việc xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường văn hóa cũng được các địa phương quan tâm thực hiện. Nhân dân các khu dân cư ngày càng nâng cao ý thức trong phòng, chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, giữ gìn an ninh trật tự; quan tâm thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; các giá trị văn hóa truyền thống, giá trị tốt đẹp của gia đình được gìn giữ, phát huy. Người dân ở các khu dân cư cũng ngày càng nhận thức sâu sắc hơn và trách nhiệm hơn trong xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”, “Phường thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”.

Năm 2022, dự kiến có 92% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (Ảnh: Công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh tích cực luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, năm 2022, kết quả đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa có 79.843/81.585 hộ, đạt tỷ lệ 97,9%, ước thực hiện đạt 88%, đạt chỉ tiêu giao; đăng ký danh hiệu khu dân cư văn hóa có 1.289/1.292 đạt 99,8%, ước thực hiện đạt 86%, đạt chỉ tiêu giao; đăng ký danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” có 39/96, đạt 40,6%, ước thực hiện đạt 27,1% (chỉ tiêu giao là 18%); đăng ký danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh” có 11/12, đạt 91,7%, ước thực hiện đạt 58,3% (chỉ tiêu giao là 50%); đăng ký danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” có 862/888, đạt 97,1%, ước thực hiện đạt 92% (đạt chỉ tiêu giao)...

Năm 2023, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh đề ra mục tiêu: Có 88% số hộ gia đình trở lên được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 86% số thôn/làng/bản/tổ dân phố trở lên được công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa” “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; 92% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trở lên được công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; 20% số xã trở lên đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”; 50% số phường, thị trấn trở lên đạt danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”./.

Bích Huệ