PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nhiều giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Bắc Kạn luôn chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, từ đó tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Bắc Kạn phấn đấu năm 2022 tăng ít nhất 1 bậc trong vị trí xếp hạng PCI
(Ảnh: Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận hồ sơ của người dân)

“Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” là một trong bốn chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ kim chỉ nam đó, Bắc Kạn đã tập trung triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Hằng năm, UBND tỉnh đều ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

UBND tỉnh cũng đã phê duyệt Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Phấn đấu đến năm 2025, Bắc Kạn nằm trong nhóm trung bình kết quả xếp hạng chuyển đổi số các tỉnh, thành phố của cả nước. Phấn đấu đến năm 2030, Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển bền vững; chính quyền số được hình thành, trong đó các hoạt động của chính quyền có thể thực hiện 100% trên không gian số; kinh tế số chiếm vai trò lớn trong tăng trưởng GRDP; phát triển xã hội số an toàn; đảm bảo an toàn an ninh mạng.

Cùng với đó, tỉnh cũng chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, thu hút lao động để cung cấp nhân lực, lực lượng lao động cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

Nỗ lực triển khai hóa đơn điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ, tính đến hết ngày 15/6, có 998/1.055 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện đăng ký hóa đơn điện tử, bằng 94,6%. Bắc Kạn đang phấn đấu để đến hết ngày 30/6/2022 hoàn thành 100% số lượng tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Bắc Kạn quan tâm tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp hằng năm để cùng với các doanh nghiệp trao đổi, nhìn nhận, đánh giá chất lượng điều hành kinh tế - xã hội của tỉnh, các sở, ngành, địa phương; lắng nghe tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp. Các ngành, địa phương thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các thủ tục về đầu tư. Tỉnh còn thành lập các tổ công tác đặc biệt để giải quyết nhanh chóng các thủ tục đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho các dự án.

Chú trọng phát triển hạ tầng giao thông để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hiện nay, mạng lưới giao thông của tỉnh cơ bản được đầu tư, nâng cấp. Đặc biệt, khi tuyến đường Chợ Mới - Bắc Kạn được đầu tư, kết nối với tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang) đang được xây dựng sẽ tạo nên mạng lưới giao thông liên hoàn, thuận lợi thông thương trong tỉnh và với các tỉnh lân cận.

Tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể hoàn thành sẽ tạo điều kiện để thu hút đầu tư vào tỉnh
(Ảnh: Đoạn qua xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn đang được triển khai thi công)

Nhờ những nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năm 2021, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Bắc Kạn đạt 62,26 điểm, tăng 0,29 điểm so với năm 2020, xếp hạng 48/63 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm các tỉnh xếp thứ hạng trung bình trên cả nước, tăng 11 bậc so với năm 2020. Trong 10 chỉ số thành phần, có 6 chỉ số thành phần tăng điểm bao gồm: Tiếp cận đất đai; Tính minh bạch; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Tính năng động. Có 1 chỉ số thành phần giữ nguyên điểm là Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; có 3 chỉ số thành phần giảm điểm gồm: Gia nhập thị trường; Đào tạo lao động; Thiết chế pháp lý.

Tính đến nay, Bắc Kạn đã thu hút được 172 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 16.077 tỷ đồng. Nhiều dự án phát huy hiệu quả đã tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh.

Kinh tế - xã hội của tỉnh cũng từ đó đạt được những kết quả quan trọng, dần phục hồi và tăng trưởng sau thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh ước đạt 3.687 tỷ đồng, đạt gần 45% kế hoạch, tăng trưởng 4,52% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng cao nhất với 5,15%; tiếp đến là khu vực dịch vụ tăng trưởng 4,65%; khu vực nông, lâm nghiệp tăng trưởng 3,69%.

Với quyết tâm cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao điểm số và thứ hạng Chỉ số PCI của tỉnh, trong Kế hoạch năm 2022, Bắc Kạn phấn đấu nâng dần vị trí xếp hạng PCI của tỉnh Bắc Kạn tăng ít nhất một bậc, cải thiện, nâng cao toàn diện điểm số của các chỉ số thành phần. Trong đó, nhóm các chỉ số cần tập trung, khắc phục, cải thiện gồm 3 chỉ số: Chỉ số Gia nhập thị trường; chỉ số Đào tạo lao động; chỉ số Thiết chế pháp lý. Nhóm các chỉ số cần duy trì và nâng cao, gồm 7 chỉ số: Chỉ số Tiếp cận đất đai; chỉ số Tính minh bạch; chỉ số Chi phí thời gian; chỉ số Chi phí không chính thức; chỉ số Cạnh tranh bình đẳng; chỉ số Tính năng động và chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình, tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI tỉnh đối với các chỉ tiêu thành phần thuộc thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, quyết tâm phấn đấu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra./.

Hương Lan