PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Những khó khăn trong tinh giản biên chế tại Bắc Kạn
Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai thực hiện đúng quy định về tinh giản biên chế, tuy nhiên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ này còn hết sức khó khăn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện đúng quy định về tinh giản biên chế

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong những năm qua, tỉnh đã thực hiện việc quản lý và sử dụng biên chế công chức cùng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập đúng theo Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức và Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Hằng năm, biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được giao đúng theo số lượng đã được Bộ Nội vụ thẩm định và HĐND tỉnh phê duyệt. Cụ thể, tỉnh được giao năm 2015 là 1.701 biên chế công chức, đến năm 2018, số biên chế công chức được giao này giảm xuống còn 1.573 và đến năm 2020 là 1.512 biên chế.

Với các đơn vị sự nghiệp công lập, số biên chế sự nghiệp được giao năm 2015 là 10.448 người; đến năm 2018, số được giao giảm xuống còn 10.121 người và đến năm 2020 là 9.628 người.


Bắc Kạn thực hiện nghiêm quy định về tinh giản biên chế, trong đó cắt giảm biên chế viên chức vượt chỉ tiêu 10%
(Ảnh: Viên chức làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh)

Tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện nghiêm túc việc tinh giản, cắt giảm biên chế theo quy định, đến nay đã cắt giảm so với năm 2015 là 212 biên chế công chức (trong đó có 49 biên chế công chức chuyển về Bộ Công Thương); cắt giảm 1.112 biên chế viên chức, vượt tỷ lệ 10%/tổng biên chế năm 2015 là 68 biên chế viên chức.

Việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Trung ương đã được các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm. Các đơn vị cũng xác định lộ trình thực hiện đến năm 2021, giảm tối thiểu là 10% biên chế của tất cả các đơn vị sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội.

Nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tinh giản biên chế, Bắc Kạn vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức năm 2021. Trong đó, tỉnh được giao 1.489 biên chế công chức, giảm 23 biên chế công chức so với năm 2020; giảm 212 biên chế công chức so với năm 2015. Đối với biên chế viên chức, tổng số người làm việc được Bộ Nội vụ thẩm định năm 2021 là 9.336 người, giảm 292 biên chế so với năm 2020, giảm 1.112 biên chế so với năm 2015, tập trung chủ yếu trong Ngành Y tế, Giáo dục.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, với số biên chế được giao này, tỉnh Bắc Kạn sẽ rất khó khăn để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Do từ trước năm 2015, tỉnh Bắc Kạn được cấp có thẩm quyền giao số lượng biên chế công chức, phê duyệt số lượng biên chế viên chức thấp, chưa đủ định biên theo quy định và thấp hơn so với các địa phương khác trong cả nước. Hơn nữa, diện tích đất tự nhiên rộng, nhiều khu vực thuộc vùng ATK, phạm vi địa bàn các thôn, xã rộng, giao thông đi lại không thuận lợi, khoảng cách giữa các trạm y tế, trường và điểm trường cách xa nhau...

Với số lượng biên chế công chức, viên chức hiện có, tỉnh Bắc Kạn đang thiếu công chức thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan chuyên môn và đơn vị hành chính. Để tháo gỡ khó khăn, hằng năm, tỉnh đã thực hiện điều chỉnh bổ sung biên chế giữa các cơ quan, đơn vị để bổ sung biên chế cho các đơn vị còn thiếu. Tuy nhiên, trong khi số biên chế được giao ngày càng giảm, nhiệm vụ chuyên môn nhiều nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ rất khó khăn. Như tại Chi cục Kiểm lâm, số biên chế được giao 191 biên chế, trong khi thực hiện quản lý hơn 300 nghìn ha rừng sản xuất, rừng phòng hộ và hơn 18 nghìn ha rừng đặc dụng. Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn hiện không còn biên chế để giao bổ sung cho các đơn vị thuộc Chi cục Kiểm lâm.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế cũng đang rất khó khăn khi thiếu người thực hiện nhiệm vụ. Theo thống kê, tỉnh Bắc Kạn còn thiếu 637 người làm việc trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, thiếu 589 biên chế cho các cơ sở khám chữa bệnh.

Từ những khó khăn trên, UBND tỉnh đã có văn bản gửi Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các Bộ liên quan bổ sung biên chế công chức và viên chức cho tỉnh. Cụ thể, tỉnh Bắc Kạn kiến nghị không thực hiện cắt giảm biên chế công chức, biên chế viên chức hằng năm theo lộ trình của Chính phủ vì hiện nay, nếu tiếp tục cắt giảm biên chế thì một số cơ quan, đơn vị tỉnh Bắc Kạn không có đủ biên chế để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời kiến nghị xem xét, bổ sung biên chế còn thiếu theo định mức quy định, bao gồm biên chế công chức bố trí cho lực lượng kiểm lâm và người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, y tế.

Cùng với đó, tỉnh Bắc Kạn cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi định mức học sinh/lớp quy định tại điều lệ các bậc học,... theo Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 và Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần tính đến điều kiện thực tế của từng vùng, miền, đặc biệt đối với các tỉnh miền núi, vùng cao.

Từ những khó khăn trên trong tinh giản biên chế, tỉnh Bắc Kạn mong muốn Trung ương tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh và hướng dẫn, hỗ trợ giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện yêu cầu về tinh giản biên chế, từng bước tinh gọn bộ máy, đồng thời vừa đảm bảo số người làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Hương Lan