PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Những yếu tố định hình kinh tế thế giới năm 2023
Theo các chuyên gia, 5 yếu tố được dự báo có thể sẽ định hình kinh tế thế giới năm 2023, sau khi thế giới trải qua năm 2022 với nhiều thay đổi lớn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo các chuyên gia, 5 yếu tố được dự báo có thể sẽ định hình kinh tế thế giới năm 2023, sau khi thế giới trải qua năm 2022 với nhiều thay đổi lớn.

 
Theo dangcongsan.vn