PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Pác Nặm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội
Những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song công tác an sinh xã hội luôn được huyện Pác Nặm quan tâm thực hiện thông qua các hoạt động thiết thực như: Thực hiện đầy đủ các chính sách giảm nghèo, chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật; công tác dạy nghề, tạo việc làm cho lao động…; qua đó, góp phần ổn định xã hội, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nổi bật trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện những năm qua chính là việc triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động nhiều nguồn lực để đầu tư, hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững như: Tạo điều kiện để 100% hộ nghèo có nhu cầu được vay vốn tín dụng ưu đãi; đưa lao động đi tham gia xuất khẩu và làm việc tại các khu công nghiệp trong nước; 100% học sinh, sinh viên hộ nghèo được cấp bù, hỗ trợ chi phí học tập; triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ đến từng thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135, Chương trình nông thôn mới... Nhờ vậy, bình quân hằng năm, Pác Nặm giảm được từ 3,5% - 4% hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 50,84% năm 2015 xuống còn 35,15% năm 2019.

Cùng với đó, huyện đã thực hiện có hiệu quả công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp đặt hàng đào tạo với cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức hỗ trợ đào tạo nghề ở địa phương, tuyển dụng lao động sau khi học nghề. Giai đoạn 2016-2019, trung bình hằng năm có 493 lao động trên địa bàn huyện được đào tạo nghề; số lao động được giải quyết việc làm mới bình quân đạt 900 người/năm.


Bí thư Huyện ủy Pác Nặm Dương Văn Tuyến tặng quà gia đình chính sách tại xã Nhạn Môn

Các chế độ chính sách bảo trợ xã hội, người có công, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, bảo hiểm y tế, chính sách cho người nghèo…được huyện triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Từ năm 2016 đến nay, huyện cũng đã tiến hành chi trả trên 72,7 tỷ đồng để hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 107.000 lượt người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách xã hội theo quy định của Nhà nước. Thực hiện chi trả đúng quy định cho hơn 4.000 lượt đối tượng bảo trợ với tổng kinh phí trên 13,7 tỷ đồng; thực hiện hỗ trợ làm nhà ở cho người có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ được 37 nhà với kinh phí thực hiện gần 1,2 tỷ đồng; chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công và gia đình chính sách trên 7,5 tỷ đồng; hằng năm thực hiện kịp thời việc trợ cấp cứu đói trong dịp tết Nguyên đán, cứu đói giáp hạt; hỗ trợ làm nhà ở, sửa nhà cho các gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn…

Cùng với đó, trong 5 năm qua, huyện còn phối hợp với các sở, ngành của tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều phần việc thiết thực như: Xây dựng lớp học tại các điểm trường; làm nhà cho hộ nghèo, chung tay giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán hằng năm… với số tiền khoảng 3 tỷ đồng.

Những hoạt động an sinh xã hội thời gian qua trên địa bàn huyện đã thực sự góp phần tạo thêm tiềm tin tưởng từ Nhân dân đối với những chính sách của Đảng và Nhà nước, sự ủng hộ đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Với những kết quả đã đạt được, thời gian tiếp theo, Pác Nặm xác định tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo; đổi mới nội dung đào tạo nghề, xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước; chú trọng công tác hướng nghiệp, tư vấn lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động; triển khai có hiệu quả các đề án hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm; thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, người tàn tật.../.

Thu Cúc