PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phải đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công
Đó là chỉ đạo của đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh tại Hội nghị trực truyến với các huyện, thành phố triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong buổi sáng ngày 04/02/2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

 

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Hội nghị đã giới thiệu tóm tắt nội dung các văn bản của Trung ương và của tỉnh về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hướng dẫn công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận làm rõ một số nội dung về tỷ lệ đại biểu tái cử tại các địa phương sau sáp nhập xã; về phân bổ cơ cấu đại biểu; việc giới thiệu phó ban chuyên trách HĐND cấp huyện; hội nghị hiệp thương; việc cấp dấu phục vụ công tác bầu cử…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải phát động thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động đợt thi đua thực hiện hiện tốt cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh - Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh - Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh đề nghị từng cơ quan, đơn vị, cấp ủy trực tiếp chỉ đạo quán triệt tất cả các văn bản liên quan đến công tác bầu cử. Ủy ban bầu cử tỉnh sớm tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử cho Ủy ban cầu cử các huyện, thành phố và các tổ chức khác; triển khai thực hiện công tác bầu cử đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các đơn vị, địa phương ngay từ khâu triển khai, tổ chức thực hiện; tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo. Các đơn vị thành viên Ủy ban bầu cử phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện công tác bầu cử; rà soát kỹ các kế hoạch để bổ sung kịp thời các phương án triển khai công tác bầu cử gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19. Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử phải được đẩy mạnh, đảm bảo công bằng, bình đẳng. Các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, phải bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội để đảm bảo mọi người dân đều có Tết./.

Hương Dịu