PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% đến 10% trên cả 3 tiêu chí so với năm 2020
Đó là mục tiêu của tỉnh Bắc Kạn thực hiện Năm an toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Để thực hiện được mục tiêu trên, ngay từ đầu tháng 01/2021, Ban An toàn giao thông tỉnh đã ban hành Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2021 yêu cầu các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) từ tỉnh đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2021.

Theo đó, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt các nội dung như: Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo TTATGT. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, trật tự đô thị; xây dựng văn hoá giao thông an toàn cho mọi tầng lớp Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân thực hiện đã uống rượu, bia - không lái xe” và “Toàn dân đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”.

Cùng với đó, các đơn vị thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về giao thông vận tải; chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT; tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trên những địa bàn trọng điểm, mở các chuyên đề xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông; thực hiện hiệu quả hoạt động kiểm tra tải trọng phương tiện, cơi nới thành, thùng xe.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa. Tổ chức kiểm tra, rà soát, bổ sung hệ thống an ninh, biển báo hiệu, đèn tín hiệu; quan tâm xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác đảm bảo giao thông, khắc phục hậu quả bão lũ.

Phát triển hệ thống vận tải công cộng, gắn với công tác quản lý đào tạo cấp đổi giấy phép lái xe và quản lý an toàn đường thủy nội địa; nâng cao chất lượng tuyến vận tải xe buýt đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân và học sinh để đi lại bằng dịch vụ công cộng; chú trọng quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, quản lý luồng tuyến, bến bãi đường thủy nội địa; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đăng ký, đăng kiểm, lĩnh vực đào tạo, sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe.../.

Hương Dịu