PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phản hồi bài viết “Bao nhiêu người Trung Quốc lao động trái phép tại huyện Chợ Đồn”
Ngày 21/5/2021, Báo điện tử Nông Nghiệp Việt Nam có đăng tải bài viết “Bao nhiêu người Trung Quốc lao động trái phép tại huyện Chợ Đồn”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

UBND huyện Chợ Đồn có Báo cáo số 224/BC-UBND ngày 16/6/2021 xử lý, phản hồi thông tin đăng phát như sau:

Tại bài viết có đề cập đến nội dung: “Hàng loạt các trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc tới Nam. Đây là vấn đề gây mất an ninh trật tự xã hội, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.” Nội dung này báo đăng gây hiểu nhầm cho người đọc là tại huyện Chợ Đồn có tình trạng hàng loạt người nhập cảnh trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự và lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Hiện nay, có 12 người nước ngoài trên địa bàn chấp hành đúng các quy định của pháp luật nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, có đầy đủ hộ chiếu, thị thực còn giá trị sử dụng, đã khai báo tạm trú theo quy định. Cụ thể, có 2 nhà đầu tư không thuộc diện cấp phép, có 2 người đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn cấp phép và 8 người của chi nhánh Công ty TNHH Ngọc Linh tại Bắc Kạn đã được tỉnh chấp thuận về vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài tại Văn bản số 3389/UBND-VXNV ngày 17/6/2021, như vậy không có tình trạng lao động trái phép trên địa bàn.

Đối với nội dung: “Phòng không có hồ sơ về trường hợp nào nên không biết họ đến làm gì, như thế nào và có lao động hợp pháp hay không?” Nội dung này báo nêu có phần chưa chính xác. Cụ thể, nội dung “Phòng không có hồ sơ” là đúng vì hiện nay không có quy định cấp Phòng quản lý hồ sơ người nước ngoài trên địa bàn. Còn nội dung “không biết họ đến làm gì, như thế nào và có lao động hợp pháp hay không?” là chưa chính xác vì thực tế Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có biết 2 nhà đầu tư và 10 lao động hiện đang làm việc tại địa bàn.

Về thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, huyện luôn thực hiện nghiêm túc theo các văn bản của cấp trên và Quyết định số 1140/QĐ-UBND 09/7/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Với nội dung trên, UBND huyện Chợ Đồn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến với Báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam chỉ đạo phóng viên khi viết bài đăng cần phản ánh trung thực, khách quan, tránh gây hiểu nhầm đối với người đọc về công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn./.

Thu Trang (tổng hợp)