PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn" năm 2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn" năm 2020 đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cuộc thi được tổ chức với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật, cập nhật quy định mới, xây dựng và hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Công dân có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi) đều có thể tham gia Cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi toàn tỉnh, dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ: http://sovhttdl.backan.gov.vn

Thời gian diễn ra Cuộc thi: Bắt đầu từ 08h00’ ngày 01/11/2020 và kết thúc lúc 08h00’ ngày 30/11/2020.

Chi tiết Thể lệ Cuộc thi./.

Thu Trang