PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phát huy truyền thống, nắm bắt thời cơ, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động
Đó là phương châm hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 được Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát động tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 diễn ra chiều 08/01/2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn, có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Công Hòa và đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

5 năm qua, với phương châm hành động “trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới, phát triển”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bộ đã theo dõi sát sao và thường xuyên phân tích, dự báo tình hình để kịp thời đề xuất các giải pháp tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Các đề án, báo cáo, kiến nghị tham mưu của Bộ đều nhất quán quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước, luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển của đất nước.

Đặc biệt, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật được Bộ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tạo hành lang pháp lý để cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Bộ đã trình Chính phủ, Quốc hội ban hành 06 đạo luật quan trọng, thiết yếu đối với hoạt động đầu tư công và môi trường kinh doanh. Đồng thời tham mưu, trình Chính phủ ban hành các nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; đơn giản hóa quy định có liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025…

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Về nhiệm vụ năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

Bộ sẽ tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Tham gia xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các loại hình kinh doanh mới, kinh tế số, cung cấp dịch vụ công, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm, đô thị thông minh,… đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của nền kinh tế. Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã; phát triển mạnh kinh tế tư nhân, kết hợp hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, cơ cấu lại ngành nông nghiệp phù hợp với từng vùng miền, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ cao.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã đánh giá cao những nỗ lực của Ngành trong giai đoạn 2016-2020. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, toàn Ngành phải hành động mạnh mẽ và quyết liệt để không bỏ lỡ các cơ hội, dù là nhỏ nhất. Cần tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, tận dụng tốt các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xu hướng dịch chuyển, đầu tư, thương mại, chuyển đổi số trong khu vực và trên thế giới. Bộ trưởng cũng đề nghị các địa phương trong thời gian tới, tiếp tục nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Hương Dịu