PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phát triển cây ngô sinh khối tại Bắc Kạn
Là cây trồng mới, được đưa vào trồng thử nghiệm trên địa bàn tỉnh đã cho kết quả bước đầu khá khả quan. Đây là cơ sở để nhân rộng mô hình về cây trồng này trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cây ngô sinh khối được HTX Kiên Anh trồng thử nghiệm tại huyện Bạch Thông, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn
mang lại hiệu quả tích cực

Thực hiện mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao, Hợp tác xã (HTX) Kiên Anh có trụ sở tại phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn đã đưa cây ngô sinh khối vào trồng thử nghiệm tại tỉnh Bắc Kạn trong năm 2021. Đợt 1 này, HTX Kiên Anh đã triển khai trồng tại 10 xã của huyện Bạch Thông, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn với 7,5 ha, gần 50 hộ tham gia. Qua trồng thử nghiệm cho thấy, cây ngô sinh khối thân to, nặng, bắp to, ít sâu bệnh, trung bình một cây đạt từ 1 - 1,2 kg. Doanh thu vụ đầu tiên gần 250 tấn. Giống ngô sinh khối chủ yếu là giống NK7328, sau khi trồng từ 85 đến 90 ngày cho thu hoạch, rút ngắn thời gian thu hoạch so với cây ngô lấy hạt trên 1 tháng, năng suất đạt 55 đến 65 tấn/ha.

Đây là loại cây trồng mới, có nhiều ưu điểm, phù hợp với đất đai, khí hậu và tập quán canh tác của bà con nông dân. Cây cho năng suất, chất lượng cao, phục vụ tốt cho chăn nuôi. Từ vụ ngô đầu tiên đã cho thấy hiệu quả kinh tế đáng mừng, góp phần giúp bà con có thêm cây trồng mới, có thu nhập ổn định, bền vững.

Do thời gian sinh trưởng ngắn, khi thu hoạch là thu toàn bộ cả thân, lá, bắp; sau khi thu hoạch xong có thể tái đầu tư vụ mới, không phải mất công và chi phí làm cỏ, giảm chi phí hơn vào các vụ sau. Một năm có thể trồng 3 vụ, cây ngô sinh khối cho thu nhập được khoảng 126 triệu/ha/năm.

Hơn nữa, HTX đã liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm nên người dân yên tâm sản xuất, trong đó liên kết với Công ty TNHH Phú Lâm tại tỉnh Quảng Ninh để cung cấp nguyên liệu cho Công ty. Theo đánh giá ban đầu, vụ ngô sinh khối đợt 1 năm 2021 của HTX Kiên Anh thực hiện mới đáp ứng được 15% đơn hàng trong năm, các vụ tiếp theo nhân rộng mô hình từ đợt 1, duy trì và phát triển khoảng 200 ha mới đáp ứng được 100% nguồn hàng. Hiện nay, HTX đã đầu tư máy băm di động, thu hoạch ở đâu có thể mang máy sơ chế tới đó nên không mất nhiều công vận chuyển cho người dân, đồng thời bảo quản sản phẩm sau thu hoạch được tốt hơn.

Sau thời gian trồng thử nghiệm và đánh giá kết quả của cơ quan chuyên môn, mới đây, UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý cho HTX Kiên Anh và đơn vị phối hợp triển khai thực hiện đầu tư trồng đại trà cây ngô sinh khối trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, đề nghị HTX Kiên Anh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trong quá trình triển khai trồng cây cây ngô sinh khối đảm bảo đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, phương án sản xuất của HTX, các diện tích sản xuất cần có liên kết bao tiêu đảm bảo hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn HTX Kiên Anh trong quá trình triển khai trồng cây ngô sinh khối trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định.

Hiện nay đã bắt đầu bước vào vụ thứ 2 trồng ngô sinh khối trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tính đến nay, HTX đã cung cấp giống cho người dân các huyện Chợ Mới, Bạch Thông, Chợ Đồn, Ngân Sơn, Ba Bể trồng được hơn 120 ha.

Người dân xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn trồng ngô sinh khối trong vụ Đông 2021

Thêm cơ hội sản xuất, phát triển cây ngô sinh khối, mới đây, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh đã nhất trí cho Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông chủ trì thực hiện Dự án Ứng dụng khoa học và công nghệ trồng và chế biến ngô sinh khối phục vụ cho phát triển chăn nuôi đại gia súc tỉnh Bắc Kạn. Thời gian thực hiện 24 tháng, từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2023. Mục tiêu Dự án nhằm hoàn thiện quy trình canh tác và quy trình chế biến ngô sinh khối làm thức ăn xanh cho gia súc; xây dựng được mô hình sản xuất ngô sinh khối có năng suất sinh khối cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh, góp phần đảm bảo nguồn thức ăn xanh phục vụ chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Với nhiều lợi thế để phát triển nông lâm, nghiệp trở thành hàng hóa, việc phát triển cây ngô sinh khối tin tưởng rằng sẽ mang lại hiệu quả ổn định, lâu dài và bền vững cho người dân trên địa bàn./.

Hương Lan