PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng khu vực nông thôn giàu đẹp, đáng sống
Ứng cử viên Đỗ Thị Minh Hoa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tôi rất may mắn và vinh dự đã được tham gia đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016 và khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021, đến nay, tiếp tục được cử tri tín nhiệm và các cơ quan có thẩm quyền tin tưởng giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quá trình tham gia đại biểu HĐND và cả quá trình công tác ở các vị trí khác nhau, tôi luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND và các nhiệm vụ chuyên môn được phân công. Nếu được các bậc cử tri huyện Ba Bể tin tưởng bầu tôi tham gia đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với vị trí công tác và nhiệm vụ hiện nay, tôi sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Phát huy kinh nghiệm đã tham gia trong 2 nhiệm kỳ HĐND tỉnh, tôi sẽ dành thời gian với tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện và hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND và nhiệm vụ chuyên môn được phân công. Trong đó, ưu tiên tham gia các hoạt động gặp gỡ tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến của cử tri, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri thông qua nhiều kênh, như thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri được tổ chức theo quy định, kết hợp trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, qua đó tiếp thu, chuyển tải và đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo thời gian và hiệu quả.

Trong quá trình công tác, tôi có nhiều năm gắn bó trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn. Từ người cán bộ trực tiếp làm công tác khuyến nông, đến nay là người phụ trách chỉ đạo lĩnh vực này trong toàn tỉnh, tôi đã chứng kiến, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nông dân trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau của ngành nông nghiệp tỉnh ta từ khi tái lập tỉnh đến nay. Dấu mốc đầu tiên sau tái thành lập tỉnh năm 1997, bức tranh nền nông nghiệp của chúng ta là cấy 1 vụ, giống cũ, không có yếu tố khoa học kỹ thuật, từ đó chúng ta có một khu vực nông thôn cơ bản là tình trạng đói. Giai đoạn đó, chúng ta đã cùng nhau thực hiện thành công mục tiêu tăng vụ, tăng năng suất bằng các biện pháp giống và tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất, tăng sản lượng, giải quyết câu chuyện xóa đói và thiếu lương thực của người nông dân. Giai đoạn tiếp theo, sau khi đã giải quyết được vấn đề lương thực và xóa đói, mục tiêu đặt ra đối với khu vực nông thôn của chúng ta là giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần gắn với xây dựng nông thôn mới. Bước đầu chúng ta đã thực hiện được mục tiêu này và đang đi đúng hướng, điều đó được khẳng định bằng những kết quả chúng ta đã đạt được từ các vùng sản xuất tập trung trồng rừng, trồng rau màu và các cây trồng hàng hóa, chăn nuôi hàng hóa đến chế biến và phát triển các sản phẩm đặc sản đặc hữu, sản phẩm OCOP… Đã có những sản phẩm nông nghiệp của chúng ta khẳng định được thương hiệu, giá trị và được cung cấp trên thị trường cả nước; có những sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng xuất khẩu vào các thị trường khó tính như Châu Âu, Châu Mỹ, Nhật Bản. Những kết quả từ sản xuất nông nghiệp đã góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống của người dân, cùng với đó, môi trường và hạ tầng khu vực nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang hơn, nhiều xã đã đạt được các tiêu chí xã nông thôn mới. Tuy nhiên, với mục tiêu phát triển trong thời gian tới, yêu cầu phải nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân, phát triển mạnh kinh tế nông nghiệp và khu vực nông thôn, hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu, nông thôn đáng sống. Với trách nhiệm được giao và cũng là nhiệm vụ tôi vô cùng tâm huyết, tôi sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư, có các giải pháp và đề xuất các chính sách để cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ngành chuyên môn và bà con nhân dân thực hiện tốt nhất các mục tiêu đã đề ra.

Đối với huyện Ba Bể, là huyện được thiên nhiên ưu đãi với danh thắng tự nhiên nổi tiếng hồ Ba Bể, phát triển du lịch và thương mại để khai thác tiềm năng du lịch cảnh quan hồ Ba Bể không chỉ là mục tiêu riêng của huyện mà là mục tiêu trọng tâm phát triển ngành kinh tế du lịch thương mại của tỉnh, trong đó lấy du lịch Ba Bể làm trung tâm. Đây cũng là nội dung tôi đặc biệt dành sự quan tâm để đóng góp vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện mục tiêu này. Đồng thời, tôi cũng quan tâm và định hướng chỉ đạo phát triển các hình thức du lịch trải nghiệm nông nghiệp, du lịch cộng đồng nông thôn để gắn trong chuỗi phát triển du lịch thương mại chung của toàn tỉnh, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.

Tôi rất mong được cấp ủy, chính quyền, các bậc cử tri và Nhân dân ủng hộ và đồng hành, biến những mục tiêu này trở thành hiện thực, để đời sống của người nông dân được cải thiện, có được một khu vực nông thôn giàu đẹp, đáng sống trong tương lai gần chúng ta đang hướng tới./