PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt bổ sung danh mục các khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 phê duyệt bổ sung danh mục các khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, phê duyệt bổ sung khu vực khai thác đất đắp làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích xây dựng công trình thuộc Dự án hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể tại tiểu khu 3, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể vào danh mục các khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Bích Huệ