PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên năm 2023
UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện trên địa bàn tỉnh và phương án sa thải phụ tải trong chế độ cực kỳ khẩn cấp khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

UBND tỉnh giao Sở Công Thương giám sát Công ty Điện lực Bắc Kạn thực hiện việc cung cấp điện của các khách hàng theo danh sách đã được phê duyệt; giải quyết các khiếu nại của khách hàng về tình trạng cung cấp điện không tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Công ty Điện lực Bắc Kạn đảm bảo cung cấp điện thường xuyên, liên tục cho các khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện trên địa bàn tỉnh tại Phụ lục I.

Ưu tiên cấp điện cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng và các sự kiện khác trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh;

Thực hiện phương án sa thải phụ tải trong chế độ cực kỳ khẩn cấp khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn năm 2023 tại Phụ lục II, Phụ lục III đảm bảo luân phiên, công bằng, không tiết giảm điện kéo dài đối với một khu vực hoặc một phụ tải điện, đáp ứng hợp lý nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của Nhân dân.

Tiến hành ngừng, giảm mức cung cấp điện theo đúng nội dung, trình tự quy định tại Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 9/9/2020 của Bộ Công Thương.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

BH