PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất đã được UBND tỉnh Bắc Kạn giao cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Na Rì
UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm khu đất đã được UBND tỉnh Bắc Kạn giao cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Na Rì quản lý tại Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 3/10/2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định, vị trí khu đất thuộc tổ nhân dân Bản Bia, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Diện tích khu đất 671,8 m2 (5 thửa).

Loại đất đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ tại đô thị (TMD).

Hạ tầng kỹ thuật: Hiện trạng khu đất đã hoàn thiện mặt bằng.

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất là UBND huyện Na Rì.

UBND tỉnh giao UBND huyện Na Rì tổ chức chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan chuyên môn thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất; xác định, phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với nhà đầu tư đăng ký đấu giá theo quy định./.

BH