PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điều chỉnh một số nội dung Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm, lợn nái ngoại thuần”, tại phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn
Ngày 01/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 445/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm, lợn nái ngoại thuần”, tại tổ 1A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

STT

Tên công trình bảo vệ môi trường

Nội dung đã được phê duyệt theo Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 09/12/2016  của UBND tỉnh Bắc Kạn

Nội dung điều chỉnh

Lý do điều chỉnh

1

Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi bằng hệ thống hầm Biogas, ao lắng sinh học

Dung tích hầm Biogas, ao sinh học:

 - Xây dựng hầm Biogas xử lý nước thải 6.500m3 (kích thước dài 50m x rộng 30m x sâu 4m) được lót vải nhựa HDPE đảm bảo chống thấm.

- Xây dựng 02 ao sinh học có tổng dung tích 7.500m3: 01 ao sinh học kỵ khí bậc 1 có dung tích 3.000 m3, diện tích 1.000m2 x sâu 3m; 01 ao sinh học kỵ khí bậc 2 có dung tích: 4.500 m3, diện tích 1.500 m2 x sâu 3m.

Kết cấu ao sinh học được xây bằng gạch đặc, trát vữa xi măng, đáy láng xi măng chống thấm.

Điều chỉnh kích thước hầm Biogas, ao sinh học:

- Xây dựng hầm Biogas xử lý nước thải 1.440m3 (kích thước dài 30m x rộng 8m x sâu 6m) được lót vải nhựa HDPE đảm bảo chống thấm.

- Xây dựng 01 ao xử lý nước thải 1.200 m3: Kích thước dài 30m x rộng 10m x sâu 4m; đáy ao được đầm chặt, lót vải địa kỹ thuật.

- Nước thải sau khi xử lý bằng hầm Biogas được chuyển sang lắng tại ao sinh học và được đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của thành phố Bắc Kạn.

Do quy mô chăn nuôi lợn giảm nên lượng nước thải phát sinh từ khu vực chăn nuôi giảm, mặt khác quy mô hệ thống hầm Biogas tính toán đối với quy mô chăn nuôi lớn nhất, hiện nay quy mô chăn nuôi lợn giảm nên không cần thiết phải xây dựng hầm Biogas lớn, gây lãng phí cho doanh nghiệp.

Ao lắng sinh học chỉ để lắng nước thải sau xử lý hầm biogas trước khi một phần dùng để tưới cây và phần còn sẽ đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của thành phố Bắc Kạn.

2

Nhà để phân khô của Trang trại

Diện tích nhà để phân 400m2

Điều chỉnh diện tích nhà để phân  xuống 105m2; bổ sung hệ thống máy ép phân khô

Để phù hợp với quy mô dự án. Do quy mô chăn nuôi lợn giảm nên lượng phân khô giảm, lượng phân khô thường bán luôn cho người dân để trồng trọt nên lượng phân khô để trong nhà để phân không nhiều, không cần thiết phải xây dựng nhà để phân lớn.

Mặt khác, Công ty đầu tư bổ sung máy ép phân khô, lượng phân thải ra được cho vào máy ép phân, phân khô thành phẩm có thể đóng bao và sử dụng để trồng trọt.

3

Tường rào xung quanh khu vực dự án

Xây dựng tường rào cao 2m bằng gạch đặc xung quanh khu vực dự án

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực trang trại và đường vào trang trại.

- Xây dựng tường rào bằng tôn, cao 2,5m khu vực tiếp giáp của bể biogas với Cơ sở bảo trợ xã hội

Do nền đất khu vực dự án yếu, đang trong giai đoạn sụt lún. Mặt khác, xung quanh khu vực trang trại lợn là đồi cây, địa hình là đồi núi thấp bao quanh, việc xây dựng tường rào xung quanh trang trại là không cần thiết.

Thời hạn thực hiện các nội dung điều chỉnh, bổ sung: Đến hết năm 2025.

Các nội dung khác không đề cập điều chỉnh giữ nguyên theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm, lợn nái ngoại thuần đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 09/12/2016.

Tại Quyết định, UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình thực hiện Dự án, Chủ dự án thực hiện xây dựng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm túc các nội dung bảo vệ môi trường, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực Dự án. Hoàn thiện các thủ tục liên quan đến công tác bảo vệ môi trường của Dự án theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp gây ra sự cố môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường, Chủ dự án phải báo cáo kịp thời tới Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn giải quyết; chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

Bế Hiền