PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Dự án: Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án: Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể được xây dựng với quy mô đường cấp III miền núi và đường cấp IV miền núi, vận tốc thiết kế 40km/h - 60km/h; điểm đầu là Km0+000 giao với QL.3B (Km144+324) thuộc phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; điểm cuối là Km39+000 khu vực động Hua Mạ (trên đường Quảng Khê - Nam Mẫu) thuộc xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Tổng chiều dài tuyến khoảng 39 km.

Dự án có tổng mức đầu tư là 2.337.809.099.000 đồng, được bố trí từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh và nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung, do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

Thời gian thực hiện Dự án: Năm 2020-2024.

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể nhằm cải thiện mạng lưới giao thông, rút ngắn thời gian, quãng đường đến hồ Ba Bể; tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, du khách đến tham quan, thúc đẩy phát triển du lịch tương ứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương có tuyến đường đi qua và của tỉnh Bắc Kạn./.

Bích Huệ