PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu di chuyển hạ tầng kỹ thuật thuộc công tác giải phóng mặt bằng công trình sửa chữa, cải tạo các vị trí mất an toàn giao thông, tỉnh Bắc Kạn
Ngày 13/2/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu di chuyển hạ tầng kỹ thuật thuộc công tác giải phóng mặt bằng công trình: Sửa chữa, cải tạo các vị trí mất ATGT tại Km172+100-Km172+900; Km178+500-Km179+600 QL.3B, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thi công di chuyển hệ thống cáp viễn thông

Sự nghiệp kinh tế

Chỉ định thầu

Quý I năm 2023

Trọn gói

45 ngày

2

Tư vấn giám sát thi công di chuyển hệ thống cáp viễn thông

Chỉ định thầu

Quý I năm 2023

Trọn gói

45 ngày

3

Thi công di chuyển hệ thống nước sạch

Chỉ định thầu

Quý I năm 2023

Trọn gói

45 ngày

4

Tư vấn giám sát thi công di chuyển hệ thống nước sạch

Chỉ định thầu

Quý I năm 2023

Trọn gói

45 ngày

Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền