PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
Ngày 30/11/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 2304/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Quang Phong - Đổng Xá thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình

Nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương đối ứng

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý IV năm 2022

Hợp đồng trọn gói

300 ngày

2

Gói thầu số 6: Giám sát thi công

Tự thực hiện

Quý IV năm 2022

 

300 ngày

3

Gói thầu số 7: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công công trình

Chỉ định thầu

Quý IV năm 2022

Hợp đồng trọn gói

45 ngày

UBND huyện Na Rì (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói theo quy định./.

Bế Hiền