PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) Dự án đường nội thị phía Tây thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì
Ngày 26/7/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1384/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) Dự án đường nội thị phía Tây thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng

Nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách huyện Na Rì

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý III/2022

Theo đơn giá điều chỉnh

400 ngày

2

Gói thầu số 08: Giám sát thi công xây dựng

Tự thực hiện

 

 

 

3

Gói thầu số 09: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

45 ngày

4

Gói thầu số 10: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

400 ngày

UBND huyện Na Rì (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với các gói thầu; đảm bảo tính đúng, tính đủ, tiết kiệm, hiệu quả đầu tư và đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Đối với gói thầu Giám sát thi công xây dựng công trình, yêu cầu Chủ đầu tư rà soát năng lực, kinh nghiệm đảm bảo đáp ứng yêu cầu của gói thầu theo đúng quy định./.

Bế Hiền