PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường liên thôn Phiêng Giản (xã Phúc Lộc) - Lủng Pjầu (xã Yến Dương), huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Ngày 30/11/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 2302/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường liên thôn Phiêng Giản (xã Phúc Lộc) - Lủng Pjầu (xã Yến Dương).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng

Nguồn ngân sách Trung ương và nguồn ngân sách địa phương

Tự thực hiện

Quý IV năm 2022

Trọn gói

11 tháng

2

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng

Đấu thầu rộng rãi trong nước,  qua mạng

Quý IV năm 2022

Trọn gói

11 tháng

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói theo quy định./.

Bế Hiền