PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn
Ngày 13/1/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 55/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn

Nguồn thu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nguồn thu

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý I năm 2023

Hợp đồng trọn gói

90 ngày

2

Gói thầu số 2: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

Chỉ định thầu rút gọn

 

 

 

Quý I năm 2023

Hợp đồng trọn gói

90 ngày

3

Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu

Chỉ định thầu rút gọn

 

 

 

Quý I năm 2023

Hợp đồng trọn gói

90 ngày

Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành./.

 

Hồng Nhung