PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt kết quả đánh giá và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Bắc Kạn, đợt 2 năm 2020
Ngày 11/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2269/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Bắc Kạn, đợt 2 năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh công nhận 03 sản phẩm của Hợp tác xã Thiên An, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông đạt 3 sao gồm: Sản phẩm An mộc nhi, Phục dưỡng hoa và Mộc vượng xuân.


Ảnh: Sản phẩm của HTX Thiên An tham gia trưng bày tại Hội nghị kết nối cung cầu tỉnh Bắc Kạn

Sản phẩm đạt các hạng sao nêu trên được UBND tỉnh công nhận; được sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao in trên bao bì sản phẩm theo quy định (Giấy chứng nhận có thời hạn 36 tháng kể từ ngày ký).

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh có trách nhiệm thực hiện công bố sản phẩm được xếp hạng; hướng dẫn UBND huyện Bạch Thông, Hợp tác xã Thiên An thực hiện việc sử dụng và in logo sản phẩm OCOP, thứ hạng sao lên sản phẩm được công nhận theo quy định; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ các sản phẩm, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn xếp loại sản phẩm và các quy định khác của pháp luật. Hợp tác xã Thiên An có trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm được công nhận, đảm bảo chất lượng theo quy định của Chương trình OCOP./.

Nông Cúc