PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày 25/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 2282/QĐ-UBND phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các thủ tục tiếp nhận vào làm công chức theo quy định hiện hành./.

Thanh Thuyên